Novada ziņas Projekti
Upe

12.-13.septembrī Bauskā un Rundālē noritēs seminārs “Ainavu plānošana – ekoloģisko, sociālo, kultūras un ekonomisko aspektu integrēšana” - Bauskā (1. semināra diena) un Rundālē (2. semināra diena). Seminārs tiek rīkots projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros, ko līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Semināru kopīgi organizē projekta ENGRAVE partneri – Zemgales plānošanas reģions, Bauskas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība un Baltijas Vides Forums.

Semināra mērķis ir dalīties pieredzē, stiprināt esošās un iegūt jaunas zināšanas par ainavas plānošanas aspektiem vietējā līmenī, to integratīvajiem aspektiem un pieejām. Seminārā iekļautās tēmas – kultūras mantojums, ainavas estētiskās vērtības, upju ekosistēmas ekoloģija kontekstā ar pilsētu attīstību. Semināra programmā iekļautas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ekspertu prezentācijas, līdztekus semināra dalībniekiem būs iespēja redzēt reālus piemērus Bauskā un Rundālē, kā sabalansēt dabas aizsardzības (Natura 2000) prasības, ūdens resursu apsaimniekošanas pasākumus, ainavisko skaistumu un rekreācijas potenciālu. Lūdzu skatīt programmu, kurā vairāk informācijas par prezentācijām un plānotajiem āra apskates objektiem.

Aicinām reģistrēties semināram līdz 2. septembrim, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu! Seminārs un izdales materiāli – bez maksas, semināra darba valoda – angļu, ēdienreizes tiek segtas no projekta budžeta, savukārt naktsmājas semināra dalībniekiem jāorganizē un jāapmaksā pašiem.