Izglītība Jaunatne
Aicina pieteikties bērnu un jauniešu nometņu organizētājus līdzfinansējumam

Jelgavas novada pašvaldība, atsaucoties uz valsts piedāvāto programmu “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā”, kas piešķir naudu pašvaldībām bērnu un jauniešu vasaras nometnēm vēl šajā vasarā,  aicina pieteikties ikvienu interesentu-potenciālo nometņu organizētāju, kas šajā vasarā vēlētos organizēt nometnes jaunizveidotā Jelgavas novada  bērniem un jauniešiem.  Valsts izstrādājusi šo programmu, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sociāli emocionālās krīzes sekas, atjaunotu komunikācijas, saskarsmes prasmes un atgūtu iekavēto savu talantu un prasmju attīstīšanu.

Konkursa nolikums paredz finansiāli atbalstīt ikvienu interesentu, ja vien tas atbilst izstrādātajiem kritērijiem. Atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā par vienu bērnu tiek plānots 19 euro dienā (piecu dienu ilgā nometnē). 

Konkursa mērķgrupa ir bērni un jaunieši vecuma posmā no 7 līdz 18 gadiem, kuri deklarēti Jelgavas novada pašvaldībā vai mācās kādā no Jelgavas novada izglītības iestādēm.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 14. jūlijam papīra formā Jelgavas novada pašvaldības sekretariātā Jelgavā, Pasta ielā 37 vai elektroniska dokumenta veidā dome@jelgavasnovads.lv, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu.

Konkurss tiek organizēts, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru kabineta 2021. gada 27. maija rīkojumu Nr. 348 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā.