Izglītība
Aicina pieteikties pabalstam daudzbērnu ģimeņu bērniem

Tuvojoties 1.septembrim, Jelgavas novada pašvaldība atgādina, ka daudzbērnu ģimenes aicinātas pieteikties pabalstam pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. 

Ģimenes, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Elejas, Lielplatones, Sesavas, Vilces, Vircavas, Platones, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Kalnciema vai Valgundes pagastā, pabalstam aicinātas pieteikties laika periodā no 1. jūlija līdz 10. novembrim, iesniedzot iesniegumu Jelgavas novada sociālajā dienestā.


Pabalsta apmērs ir 50 EUR par katru bērnu, kas mācās vispārizglītojošā, profesionālā vai profesionālās ievirzes mācību iestādē klātienē.

Tiesības saņemt pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem ir ģimenēm (personas vai laulāto), kuru āprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildniecībā esoši bērni.

Par bērnu ir uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību klātienes mācību formā.

Lai saņemtu pabalstu, vismaz viena vecāka, audžuvecāka vai aizbildņa un vismaz trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvietai jābūt vienā adresē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Ģimenes, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastā, pabalstam aicinātas pieteikties laika periodā no 1. jūlija līdz 30. septembrim, iesniedzot iesniegumu Ozolnieku administrācijas Sociālajā dienestā.

Pabalsta apmērs ir 30 EUR par katru bērnu, kurš apmeklē vispārējās izglītības iestādi.

Daudzbērnu ģimene saistošo noteikumu izpratnē ir - vienā mājsaimniecībā dzīvojošie vecāki, viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ar 3 un vairāk nepilngadīgiem bērniem vai ar pilngadību sasniegušiem bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību klātienē un kuriem dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī, un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

Vairāk par Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu daudzbērnu ģimenēm pieejamajiem pabalstiem un pieteikšanās kārtība.