Novada ziņas
Aicina pieteikties sieviešu vasaras skolai

Jau trešo gadu Jelgavas novada sievietēm ir iespēja bez maksas atpūsties, harmonizēties un smelties jaunas zināšanas sieviešu vasaras nometnē. Skolas mērķis ir veicināt sieviešu pozitīvāku domāšanu, sievišķības un iekšējā līdzsvara apzināšanos un veselīga dzīvesveida ieviešanu ikdienā.

Vasaras skola notiks laikā no 19.08.2019. līdz 23.08.2019. Atpūtas kompleksā “ALBATROSS”, Ķesterciemā, Engures novadā. Uz nometni un atpakaļ tiks nodrošināts kopējs transports no Jelgavas pilsētas.

Nometnes laikā tiks organizētas radošas, sportiskas aktivitātes kā arī izzinošas psihologa nodarbības.

Pieteikties var jebkura sieviete, bet priekšroka tiks dota sievietēm, kas dzīvo Jelgavas novadā un tām, kas iepriekš nav piedalījušās Veselības projekta organizētajos pasākumos (noskaidrot vai jau iepriekš esat piedalījusies kādā no pasākumiem, iespējams zvanot uz zemāk norādīto telefona numuru), ir iespēja rezervēt vietu gaidītāju rindā.

Iegūt sīkāku informāciju un pieteikties vasaras skolai var pie Jelgavas novada pašvaldības sociālo un veselības projektu vadītājas Annijas Klovānes pa tālruni +371 25674719 (zvanot darba laikā).

Sieviešu vasaras skola tiek organizēta ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros

attels