Novada ziņas

Tuvojoties Zemgales Plānošanas reģiona īstenotā projekta “Nutrinflow” noslēgumam, norisināsies trīs semināri par inovatīviem risinājumiem meliorācijā, infiltrācijas sistēmu izbūvē un renovācijā Zemgalē.

Lai rosinātu dialogu starp ieinteresētajām pusēm, zemju īpašniekiem, topošajiem meliorācijas sistēmu inženieriem un valsts institūciju darbiniekiem, tā paaugstinot izpratni par nepieciešamību strādāt pie vienota redzējuma sakārtotas vides uzturēšanā un attīstībā, norisināsies trīs semināri - Dobelē, Aizkrauklē un Jelgavā.

Tajos interesentiem būs iespēja iepazīties kā ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta politikas īstenošanu meliorācijā, tā arī ar projekta “Nutrinflow” aktivitātēm un Latvijas Lauksaimniecības universitātes inovatīvajiem ūdenssaimniecības projektiem. Katru no semināriem papildinās mācību vizīte dažādās teritorijās, praksē demonstrējot veiksmīgus risinājumus, kas ir abpusēji izdevīgi sabiedrībai un zemju īpašniekiem.

Semināri norisināsies no 6. līdz 8. novembrim. Interesentus dalībai seminārā aicinām pieteikties, rakstot projekta “Nutrinflow” pārstāvim Edgaram Paulovičam (Edgars.Paulovics@zpr.gov.lv). Plašāka informācija pa tālruni +371 22338666.

Darba kārtība:

Trīs Baltijas jūras reģiona valstīs - Latvijā, Somijā un Zviedrijā - īpaši izvēlētās pilotteritorijās no 2016. līdz 2018. gadam rekonstruēti vairāki meliorācijas sistēmu posmi, praksē prezentējot dažādus risinājumus, kā mazināt lauksaimniecībā nepieciešamo augu barības vielu - fosfora un slāpekļa - pārpalikumu nonākšanu Baltijas jūrā.

Ar projekta atbalstu šādā veidā sakārtoti teju četri kilometri Sodītes strauta, kas plūst cauri Jelgavas novada Viesturciemam un atbalstīta arī valsts nozīmes ūdensnotekas “Ailes strauts” (USĪK kods 38264:01) rekonstrukcija. Abos šajos infrastruktūras objektos izmantoti dažādi mūsdienīgi risinājumi, kas kalpo par pirmo aizsardzības mehānismu, kas samazina Baltijas jūras eitrofikāciju jeb fosfora un slāpekļa nogulsnēšanos, kas jūrā iznīcina floru un faunu.

Projekts “Nutrinflow” jeb “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā” tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta vadošais partneris ir lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija “ProAgria Southern Finland”, un tā kopējais budžets ir 1,78 miljoni EUR, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējums.

 

Aigars Ieviņš,

Zemgales Plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciālists

Logo