Novada ziņas
Aicina uz apmācību ciklu “Apmācības Zemgales piļu un muižu parku apsaimniekotājiem”

Zemgales Plānošanas reģions projekta " Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/“4SeasonsParks" ietvaros organizē un ielūdz uz apmācību ciklu “Apmācības Zemgales piļu un muižu parku apsaimniekotājiem”.  Apmācību mērķa grupa ir piļu un muižu parku apsaimniekotāji: teritorijas plānotāji, īpašnieki, dārznieki, citi atbildīgie par parku attīstību un pārvaldību Zemgales reģionā.

1.diena: Eiropas un Latvijas piļu un muižu parki un dārzi

 • Kad: 01.11.2018
 • Kur: Jelgava, LLU, Lielā iela 2, Senāta telpa 2.stāvs

2.diena: Praktiskās pieredzes apmaiņa

 • Kad: 09.11.2018
 • Kur: Brauciens uz Elejas muižas parku un Abgunstes muižas parku

3.diena: Teorētiskā bāze - zinātniski pētniecisko metožu un instrumentu apskats un analīze

 • Kad: 13.11.2018
 • Kur: Jelgava, Valdekas pils, Rīgas iela 22

4.diena: Praktiskā bāze - Eiropas un Latvijas muižu parku un dārzu atjaunošanas risinājumi

 • Kad: 14.11.2018
 • Kur: Jelgava, Valdekas pils, Rīgas iela 22

5.diena: Vēsturisko parku atjaunošanas procesi praksē I

 • Kad: 27.11.2018
 • Kur: Jelgava, Pasta iela 37, Jelgavas novada pašvaldības Lielā zāle (1. stāvā)

6.diena: Vēsturisko parku atjaunošanas procesi praksē II

 • Kad:28.11.2018
 • Kur: Jelgava, Pasta iela 37, Jelgavas novada pašvaldības Lielā zāle (1. stāvā)

7.diena: Praktiskais darbs ar LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas katedru

 • Kad: 04.12.2018
 • Kur: Jelgava, Valdekas pils, Rīgas iela 22

Pirms katra apmācību bloka, reģistrētajiem dalībniekiem tiks izsūtīta atgādinājuma informācija.

Reģistrācija.

Dalība apmācībās ir bez maksas. Vietu skaits ierobežots. Norises vieta – Jelgavas pilsēta.

attels