Iedzīvotājiem JNKU Kalnciema pagasts

SIA "Jelgavas novada KU" ar 2024. gada janvāri uzsāk daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšanu Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.

SIA "Jelgavas novada KU" apsaimniekošanā esošajiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tiks rakstiski pastkastītēs ievietoti uzaicinājumi ar kopsapulces norises datumu, laiku un darba kārtību.

Kopsapulces galvenie darba kārtības jautājumi ir dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšana par kopīpašuma valdījuma tiesību pārņemšanu un pārvaldnieka izvēli, jo tikai pēc dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir iespējams izvēlēties optimālu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas veidošanu, samērojot to ar dzīvojamās mājas īpašnieka maksātspēju; sniegto pakalpojumu saturu un kvalitātes nodrošināšanu, pārvaldāmās dzīvojamās mājas lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā.

Sapulču grafiks:

8.janvārī (Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā ielā 14)

  • plkst. 17.30 - daudzdzīvokļu mājas Stadiona iela 3 dzīvokļu īpašnieku sapulce
  • plkst. 18.30 - daudzdzīvokļu mājas Stadiona iela 4 dzīvokļu īpašnieku sapulce

11.janvārī (Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā ielā 14)

  • plkst. 17.30 - daudzdzīvokļu mājas Slimnīcas iela 1 dzīvokļu īpašnieku sapulce
  • plkst. 18.30 - daudzdzīvokļu mājas Slimnīcas iela 3 dzīvokļu īpašnieku sapulce

15.janvārī (Kalnciema pagasta kultūras namā, Jelgavas iela 15)

  • plkst. 18.00 - daudzdzīvokļu mājas Draudzības iela 4 dzīvokļu īpašnieku sapulce