Sesavas pamatskola

Atsaucoties uz jauno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) skolu finansēšanas modeli, Jelgavas novada pašvaldība sākusi gatavot Sesavas pamatskolas likvidācijas plānu, kas paredz jaunajā mācību gadā būtiskas izmaiņas skolas pastāvēšanā. Skaidrojot gatavoto informāciju, Izglītības pārvaldes speciālisti 11. janvārī pulksten 17.30 aicina izglītojamo vecākus un pagasta iedzīvotājus uz tikšanos Sesavas pamatskolā.

Izvērtējot Sesavas pamatskolas perspektīvas nodrošināt kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas novada bērniem, atbilstoši efektīvas vispārējās izglītības iestādes rādītājiem, Jelgavas novada Izglītības pārvalde skolas pilnvērtīgā pastāvēšanā saskata vairākas būtiskas problēmas – nepietiekams skolēnu skaits, nepietiekama pedagogu noslodze un kapacitāte, kā arī nesamērīgi augstas izmaksas uz skolēnu skaitu.

Likvidācijas plāns paredzēs no 2024./2025. mācību gada Sesavas pamatskolu likvidēt, izglītojamajiem piedāvājot mācību procesu turpināt Elejas vidusskolā, savukārt esošajās Sesavas pamatskolas telpās izveidot pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” programmu īstenošanas vietu.

Pēdējo piecu gadu laikā Sesavas pamatskolā pamatizglītības programmā izglītojamo skaits sarucis no 82 līdz 66 skolēniem. Savukārt pirmsskolas izglītības programmā izglītojamo skaits iepriekšējos gados ir  nostabilizējies un uz 2024. gada 1. janvāri ir 51 izglītojamais: sešgadīgie - 9  bērni; piecgadīgie - 14; četrgadīgie -13; no 1,5 līdz 4 gadu vecumam 15 bērni.

Ikviens interesents aicināts uz tikšanos, kurā piedalīsies ne vien iestādes un pagasta vadība, bet arī Jelgavas novada Izglītības pārvaldes speciālisti, skaidrojot detalizēti izglītojamo vecākiem iecerēto likvidācijas plānu un turpmākās izglītības iespējas gan pamatskolas, gan pirmsskolas skolēniem.