Novada ziņas
Aicina uz sportiskām aktivitātēm Vilcē!

15.oktobrī Vilces pagastā notiks Jelgavas novada čempionāts apvidus skrējienā, orientēšanās un disku golfā, kā arī sacensības "Orientēšanās labirints".  Sākums plkst. 10.00 pie sporta zāles.

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 13.oktobrim pie sava pagasta sporta darba organizatora vai elektroniski, pieteikumu sūtot e-pastu gerda.sirma@jelgavasnovads.lv. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads un pagasts, kuru tas pārstāv. Sīkāka informācija jnsc.lv mājas lapā vai zvanot  +371 26516538 (Gerda Sirmā).
 
Novada čempionātā var piedalīties Jelgavas novada iedzīvotāji, novadā strādājošie, Jelgavas novadu skolu skolnieki un absolventi, kā arī Jelgavas novada sporta centra audzēkņi un absolventi.

Dalībnieki paši uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību fiziskajai slodzei sacensību laikā, to ar parakstu apliecinot pieteikumā. Par nepilngadīgajiem komandu dalībniekiem atbild komandas pārstāvis.

Sacensības ir individuālas, tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits. Gaidām visu vecumu dalībniekus!

Pasākums tiek līdzfinansēts INTERREG III URBACT programmas projekta “Spēles paradigma II”, Nr. 8211 ietvaros.