Uzņēmējdarbība
Aicina uz vebināru par LEADER projektu iesniegumu sagatavošanu uzņēmējdarbības atbalstam

No 6. maija līdz 6. jūnijam var iesniegt LEADER projektus rīcībā “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”. Plašāka informācija.

Sekmīgai Leader projektu iesniegumu sagatavošanai aicinām uz vebināru par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projektu iesniegumu aizpildīšanu EPS (Elektronisko pakalpojumu sistēma).

Vebināra norise: 2022. gada 13. maijs plkst. 10.00, tiešsaistes platformā Zoom:

  • 10.00 - 11.30 Atbalsta saņemšanas nosacījumi;
  • 12.00 - 14.00 Projekta iesnieguma sagatavošana.

Reģistrēšanās un vebināra saite

Informāciju un konsultācijas par projekta iesnieguma sagatavošanu var saņemt klātienē, telefoniski, pa e-pastu vai tiešsaistē Lauku partnerībā “Lielupe”, tālr. +371 26399946, e-pasts lielupe@partneribalielupe.lv.