Uzņēmējdarbība Vide
Vides bilde

Zaļā izcilības balva ir ikgadēja vides aizsardzības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā.  Valsts vides dienesta (VVD) vides jomas profesionāļu komanda ik gadu vērtē uzņēmumus un iestādes, kas savas darbības ietvaros izcēlušies ar ilgtspējīgu un videi draudzīgu risinājumu ieviešanu. Jau astoto gadu videi draudzīgākie uzņēmumi gūs augstāko atzinību par nozīmīgiem sasniegumiem vides pārvaldībā, saņemot balvu “Zaļā izcilība 2023”.

VVD atzinīgi novērtē ikvienas Latvijas valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, kā arī īstenotos pasākumus, kas vērsti uz vides aizsardzības prasību ievērošanu un arvien jaunu risinājumu ieviešanu ceļā uz ilgtspējīgu un zaļāku ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

VVD aicina būt aktīviem un līdz š.g. 14. aprīlim iesniegt pieteikumus par pretendentiem gada balvai vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2023”. Pretendenti var būt uzņēmumi, kam vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošana padodas ne tikai labi, bet izcili, kā arī sadarbības iestādes, kas palīdz šo vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu nodrošināt.

Šogad izcilākie vides sargātāji tiks apbalvoti 11 nominācijās, nosakot Zaļās izcilības enerģētikā, lauksaimniecība, mežsaimniecībā un kokapstrādē, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē, ķīmiskajā rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, apstrādes rūpniecībā, ūdenssaimniecības jomā, atkritumu apsaimniekošanā, transporta un uzglabāšanas nozarē, piesārņoto vietu sanācijā un radiācijas drošībā.

Turpinot novērtēt ne vien vides aizsardzībā izcilākos uzņēmumus, bet arī tos, kuri aktīvi iesaistās vides aizsardzības jautājumu risināšanā, nominācijā “par sadarbību” šajā gadā tiks godināta valsts vai pašvaldības iestāde, kas ar savu darbību sniegusi būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā. Tādēļ, VVD aicina aizpildīt pieteikuma anketu, izvirzot pārstāvēto valsts vai pašvaldības iestādi un pretendēt uz balvas saņemšanu.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas, kā arī vērtēšanas kritēriji pieejami VVD tīmekļa vietnē: https://www.vvd.gov.lv/lv/jaunums/valsts-vides-dienests-izsludina-pieteiksanos-gada-balvai-vides-aizsardziba-zala-izciliba-2023 .

Par pretendentu apbalvojuma saņemšanai šajā gadā uzņēmumi var pieteikties paši (nesaņemot par to papildus vērtēšanas punktus), vai tikt izvirzīti no profesionālās asociācijas (organizācijas), pašvaldības, kā arī valsts pārvaldes iestādes. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz šī gada 14. aprīlim.

VVD gada balva vides aizsardzībā “Zaļā izcilība” mērķis ir veicināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, motivēt pilnveidot vides pārvaldības sistēmas uzņēmējdarbības jomā, kā arī izcelt un popularizēt labo praksi pārejai uz aprites ekonomiku.

Informāciju sagatavoja: Valsts vides dienests