Atbalsts Izglītība
pabaslsts

Pašvaldība aicina daudzbērnu ģimeņu vecākus, kas vēl nav izmantojuši iespēju pieteikties pabalstam mācību gada uzsākšanai, to paspēt izdarīt līdz 31. oktobrim. Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2022. gada 8. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā”, daudzbērnu ģimeņu vecāki var saņemt 50,00 eur bērna atbalstam mācību gada uzsākšanai izglītības iestādē.

Pabalsta veidlapa pieejama Jelgavas novada tīmekļa vietnes sadaļā Veidlapas un iesniegumi/ Ģimene, sociālie pakalpojumi/ Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem.