Projekti Novada ziņas
Aicinām iedzīvotājus uz tiešsaistes apzinātības lekcijām!

No 27.septembra otrdienu vakaros no plkst. 19:00 līdz 20:30 Jelgavas novada pašvaldība organizē astoņas tiešsaistes nodarbības par apzinātu dzīvi. Tās turpinās un papildinās jau aprīlī aizsāktās tēmas par apzinātību.

Pašlaik daudzi sastopas ar dažādiem izaicinājumiem un pārmaiņām, kas var atstāt ietekmi uz garīgo veselību, labbūtību un iekšējā miera izjūtu. Apzinātība – termins, kas salīdzinoši nesen ienācis un kļuvis populārs mūsdienu pasaulē – ir viens no veidiem, kā neļauties ikdienas stresam, sasniegt pamanāmus rezultātus gan fiziskās veselības, gan psihiskās veselības jomā, gan darbā, gan attiecībās, gan dzīvē.

Katrai nodarbībai ir paredzēta atšķirīga tēma, tās ietvaros plānota gan teorētiska informācija, gan praktiski ikdienā izmantojami vingrinājumi.  Lai gan uz katru nodarbību var pieteikties atsevišķi, iesakām pieteikties visām un jo īpaši pirmajai,  lai veiksmīgāk izprastu turpmākās tēmas.

  • Pirmā nodarbība “Ievads apzinātībā — teorija un prakse, pirmie soļi”

Kas īsti ir apzinātība, no kurienes tā nāk, kam tā ir vajadzīga un kāpēc tā ir tik aktuāla mūsdienās? 

Kas par apzinātību ir atrodams latviešu teikās un tautasdziesmās?
Kā notiek apzinātības prakse, kādi ir prakses veidi? 
+ Prakse un vingrinājumi.

  • Otrā nodarbība “Ķermeņa apzinātība — smadzenes, ķermenis”

Kā mūsu pašu ķermeņi mums palīdz un traucē apzinātībai?
Dažas metaforas, kā labāk saprast attiecības starp ķermeni un prātu.
Par smadzenēm — kas tajās īsti notiek un kā zināšanas par to var mums palīdzēt saprast sevi un savu darbību ikdienā.
+ Prakse un vingrinājumi.

  • Trešā nodarbība “Prāta pārvaldīšanas tehnikas — prāta procesi, prāta nomierināšana”

Pašu prāts — mūsu lielākais draugs un lielākais ienaidnieks. 
Kā iemācīties pārvaldīt pašam savu prātu — kā to nomierināt? 
Kāpēc daudzas no populārākajām tehnikām īsti nestrādā un ko likt to vietā?
+ Prakse un vingrinājumi.

  • Ceturtā nodarbība „Jūtas un emocijas — emocionālās inteliģences pamati, jūtu pārvaldīšana”

Emociju loma un nozīme mūsu dzīvē un ikdienā.
Emociju un jūtu rašanās un veidošanās mehānismi.
Kas īsti ir emocionālā inteliģence un kāpēc tā ir tik svarīga?
Kā reizēm nespējam tikt galā paši ar savām jūtām un kā to tomēr izdarīt?
+ Prakse un vingrinājumi.

  • Piektā nodarbība “Apzinātība attiecībās — attiecību nozīme, modeļi”

Kas notiek, ja neesam apzināti attiecībās — izpausmes un sarežģījumi.
Kā saprast to, kas notiek attiecībās?
Kā attiecības var palīdzēt apzinātībai un kā — apzinātība palīdz attiecībām?
Ko darīt, ja partneris negrib praktizēt?
+ Prakse un vingrinājumi.

  • Sestā nodarbība “Stress un izdegšanas profilakse — apzinātībā balstītās tehnikas stresa pārvaldīšanai”

Stresa veidošanās un izcelsmes mehānismi.
Izdegšanas dinamika — kā nepamanam to, kā paši izdegam.
Ātrā palīdzība stresa novēršanai.
Dzīve, kas brīva no stresa. 
+ Prakse un vingrinājumi.

  • Septītā nodarbība “Laime — to ir iespējams iemācīties”

Vai mēs varam būt laimīgi?
Atbilde, protams, ir — jā, tas ir iespējams, un tam nav nepieciešams nemaz tik daudz — tikai parasti mēs nezinām, ka mums jau šobrīd ir pilnīgi viss pieejams, lai būtu laimīgi. Par to arī šajā nodarbībā.
 + Prakse un vingrinājumi.

  • Astotā nodarbība “Apzinātība ikdienā — prakses turpināšana, attīstīšana, padziļināšana”

Nodarbības vadīs psihologs, psihoterapeits, lektors, apzinātības un meditācijas pasniedzējs (kopš 2005.gada) Ansis Jurģis Stabingis.

Lai pieteiktos nodarbībām,lūgums aizpildīt pieteikuma formu! Tā jāaizpilda tikai vienu reizi un attiecas uz visu nodarbību ciklu. Pieteikuma forma apzinātības nodarbībām.

Nodarbības notiks ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/033) ietvaros.