Projekti Novada ziņas
Aicinām iedzīvotājus uz tiešsaistes nodarbībām par apzinātību

No 25.aprīļa pirmdienu vakaros no 19:00 līdz 20:30 Jelgavas novada pašvaldība organizē astoņas tiešsaistes nodarbības par apzinātu dzīvi.

Pašlaik daudzi sastopas ar dažādiem izaicinājumiem un pārmaiņām, kas var atstāt ietekmi uz garīgo veselību, labbūtību un iekšējā miera izjūtu. Apzinātībatermins, kas salīdzinoši nesen ienācis un kļuvis populārs mūsdienu pasaulē – ir viens no veidiem, kā neļauties ikdienas stresam, sasniegt pamanāmus rezultātus gan fiziskās veselības, gan psihiskās veselības jomā, gan darbā, gan attiecībās, gan dzīvē.

Katrai nodarbībai ir paredzēta atšķirīga tēma, taču katras ietvaros plānota gan teorētiska informācija, gan praktiski ikdienā izmantojami vingrinājumi.  Lai gan uz katru nodarbību var pieteikties atsevišķi, iesakām pieteikties visām un jo īpaši pirmajai,  lai veiksmīgāk izprastu turpmākās tēmas.

Pirmā nodarbība “Ievads apzinātības praksē”

Apzinātības prakses pamatprincipi. Kas ir apzinātības prakse, kāpēc to praktizēt un kā to darīt? Apzinātības prakses programmas pasaulē, MBSR, MBCT. Zinātniskie pētījumi par apzinātības prakses efektivitāti. Autopilots, automātisms personiskajā un profesionālajā darbībā. Praktiski vingrinājumi apzinātības praksē.

Otrā nodarbība “Stresa pārvarēšana”

Zinātnes atziņas par stresa veidošanos un ietekmi uz mūsu veselību. Stresa izpausmes ķermenī un veģetatīvā nervu sistēma. Sasprindzinājums un stress. Apzinātības prakses pielietošana nervu sistēmas iepazīšanā. Praktiski vingrinājumi -  kā atjaunot nervu sistēmas līdzvaru? Nodarbības noslēgumā kopīga saruna jautājumu un atbilžu formā.

Trešā nodarbība “Ķermeņa inteliģence un emocionālā pašregulācija”

Emocionālā inteliģence personības attīstībā. Mēs viegli pavadām “galvā” tik daudz laika, ka vispār varam aizmirst par to, ka mums ir ķermenis. Mūžīgā plānošana, analizēšana, pārdomas un salīdzināšana. Neviena no šīm lietām nav slikta pati par sevi, bet tās viegli var ietekmēt mūsu fizisko un psihisko labsajūtu. Apzinātības prakses vingrinājumi ķermeņa inteliģences veicināšanai. Nodarbības noslēgumā kopīga saruna jautājumu un atbilžu formā.

Ceturtā nodarbība „Sastapšanās ar iekšējo kritiķi un labvēlība”

Būt atvērtiem un empātiskiem pret sevi un citiem ir ļoti būtiski. Labvēlība ir psiholoģiskā līdzsvara pamats. Īpaši svarīgi sākt ar iejūtību pret sevi, jo tas var mazināt paškritiku, kas raksturīga mūsu domāšanai. Kā veidojās iekšējais kritiķis un kā ar to sadarboties? Apzinātības prakses vingrinājumi iekšējā kritiķa mazināšanai un labvēlības kultivēšanai. Nodarbības noslēgumā kopīga saruna jautājumu un atbilžu formā.

Piektā nodarbība “Kā mazināt pārstrādāšanās riskus?”

Pārstrādāšanās jeb “izdegšanas” cēloņi un iespējas tos novērst. Profesionālā “izdegšana”. Kā ar apzinātības palīdzību mazināt enerģijas pārtērēšanu? Sabalansētas darba dienas struktūra. Jauni paradumi apzinātas un uz līdzsvaru vērstas darba dienas veidošanā.  Praktiski vingrinājumi apzinātības praksē. Nodarbības noslēgumā kopīga saruna jautājumu un atbilžu formā.

Sestā nodarbība “Domāšana un līdzsvars”

Apzinātībā balstītā kognitīvā zinātne. Apzināšanās un domu saturs. Automātiskās domāšanas kļūdas, negatīvās pārliecības un ar to saistītie izaicinājumi darbā. Domāšana un subjektīvais stress. Pašnovērošana un līdzsvarots prāts. Mentālā inteliģence. Prāta novērošanas vingrinājumi. Nodarbības noslēgumā kopīga saruna jautājumu un atbilžu formā.

Septītā nodarbība “Grūtību pārvarēšana”

Kā mēs izturamies pret tām mazajām vai lielajām grūtībām, kas mums atgādina par mūsu ievainojamību? Sastopoties ar grūtībām ir dabiska tendence no tām novērsties, taču šajā nodarbībā mēģināsim apzināti ieskatīties grūtībām acīs. Apzinātības vingrinājumi, kas vairo mūsu izturību un dzīvessparu. Nodarbības noslēgumā kopīga saruna jautājumu un atbilžu formā.

Astotā nodarbība “Personisko resursu stiprināšana un laime”.

Lai ieviestu pārmaiņas dzīvē, savu stipro pušu apzināšanās ir ļoti svarīga. Kad maināmies ir svarīgi izveidot drošu vietu, kurā atgriezties un atjaunot spēkus. Kur meklēt personiskos resursus, kur tos atrast un kā uzturēt? Ko ietver labas rūpes par sevi? Ir zinātniski pierādīts, ka tieši līdzjūtība pret sevi palielina laimes izjūtu, ja laiku pa laikam praktizējiet apzinātības meditācijas.  Praktiski vingrinājumi apzinātības praksē. Kopīga saruna jautājumu un atbilžu formā par kursā pieredzēto. Kā uzturēt praksi pēc kursa pabeigšanas?

Nodarbības vadīs centra "Miervidi" lektori psiholoģijas maģistre Indra Majore-Dūšele un sociālo zinātņu psiholoģijas maģistrs Sandis Kristars Dūšelis.

Pietekšanās nodarbībām centra "Miervidi" mājas lapā www.miervidi.lv  vai uzejot uz tiešo saiti.

Nodarbības notiks ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/033) ietvaros.