Novada ziņas
baneris

Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus tikties ar pašvaldības vadību un struktūrvienību vadītājiem, lai pārrunātu aktuālus jautājumus, veidotu sadarbību un veicinātu iedzīvotāju interešu pārstāvniecību domē. 

Nākamās iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās tiks organizētas:

  • 01.novembrī plkst.  18:00  Līvbērzes pagastā
  • 08. novembrī plkst. 18:00 Ozolnieku tautas namā;
  • 15. novembrī plkst. 18:00 Cenu pagasta Ānes kultūras namā;
  • 22. novembrī plkst. 18:00 Vircavas pagasta tautas namā (pagasta pārvalde organizēs transportu, lai atvieglotu iedzīvotāju nokļūšanu uz pasākuma norises vietu);
  • 24. novembrī plkst. 18:00 Zaļenieku pagasta kultūras namā;
  • 29. novembrī plkst. 18:00 Glūdas pagasta Nākotnes kultūras namā;
  • 01. decembrī plkst. 18:00 Lielplatones muižā;
  • 06. decembrī plkst. 18:00. Vilces pagasta tautas namā;
  • 08. decembrī plkst. 18:00 Elejas pagasta saieta namā.

Plānā iespējamas izmaiņas. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!