Foto

Jelgavas novada pašvaldība sagatavojusi divus saistošo noteikumu projektos, līdz ar to līdz 18. decembrim apspriešanai sabiedrībā nodoti divi saistošo noteikumu projekti:

Mainīta kārtība pabalsta par izglītības  ieguvi privātās izglītības iestādē administrēšanai, proti, līdz šim pabalstu maksāja vienam no vecākiem, bet turpmāk tas būs kā līdzfinansējums izglītības programmas apguvei. To saņems privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību, līdz ar to maksa par pakalpojumu vecākam būs mazāka.

Tāpat precizēts apmērs vairāku pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem, proti, par aizgādnībā esošu personu, kas dzīvo novada teritorijā, turmāk summa būs 50 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā, savukārt, ja aizgādnībā esoša persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu vai grupu dzīvokļa pakalpojumu – 30 eiro līdzšinējo 15 vietā. Pabalsta apmērs par aizbildnībā esošu bērnu gaidāms 50 eiro mēnesī līdzšinējo 30 eiro vietā. Pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās plānots piešķirt no 70 gadu vecuma – līdz šim to varēja saņemt, sākot no 75 gadiem.

Ņemot vērā būvizmaksu sadārdzinājumu, palielināts maksimālais apmērs pabalstam mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai - no 6 000 uz 10 000 eiro.

Ikviens iedzīvotājs aicināts paust viedokli par šiem saistošo noteikumu projektiem, un savu viedokli var paust gan elektroniski, iesniedzot pašvaldības e-adresē, gan rakstot kā elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv, gan iesniedzot klātienē Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas novada pagastos un Jelgavā (Lielā iela 5/7). Var sūtīt arī kā vēstuli pa pastu: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001.

Saistošo noteikumu projektos iedzīvotāju komentāri, iebildumi, rosinājumi tiek uzklausīti, lai nepieciešamības gadījumā koriģētu esošo dokumenta redakciju, apzinātu dažādas problēmsituācijas. Pēc projekta apspriešanas tos virza izskatīšanai domē, kas attiecībā uz šiem saistošajiem noteikumiem būs decembra beigās.