Teritorijas plānojuma 6.redakcijas izstrādei

Jelgavas novada pašvaldība atgādina, ka ir uzsākta Jelgavas novada teritorijas plānojuma (administratīvajai teritorija līdz 30.06.2021.) 6.redakcijas izstrāde, tāpēc aicinām ikvienu iedzīvotāju piedalīties izstrādes procesā un sniegt savus priekšlikumus. 

Priekšlikumus var iesniegt Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija).

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju:

Krista Tumova

Vadītāja
krista.tumova [at] jelgavasnovads.lv