bilde

Tuvojoties Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai, Jelgavas novada pašvaldība vēlas apzināt un godināt tos cilvēkus, kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā un atpazīstamības veicināšanā. Līdz 2. oktobrim aicinām izvirzīt pretendentus pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem - “Goda diploms” un “Atzinības raksts”.

Jelgavas novada pašvaldības augstākie apbalvojumi “Goda diploms” un “Atzinības raksts” tiek pasniegti reizi gadā Valsts proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā pasākumā ne vairāk kā astoņiem cilvēkiem. “Goda diploma” saņēmējiem kā simboliska goda zīme tiek pasniegta zeltīta vārpas piespraude un balva, savukārt “Atzinības raksta” saņēmējiem – sudraba vārpa un balva.

“Goda diplomam” var izvirzīt personu par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem konkrētā jomā  novada, valsts, pasaules mērogā, savukārt “Atzinības rakstam” - par profesionālu ieguldījumu novada vai valsts mērogā.

Izvirzīt kādu apbalvošanai var Jelgavas novada domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas, juridiskās personas, pašvaldības iestādes, kā arī ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru grupu – ne mazāk kā vēl divām pilngadīgām personām. Lai pieteiktu kandidātu apbalvojumam, nepieciešams aizpildīt un līdz 2. oktobrim (ieskaitot) iesniegt pieteikumu novada pašvaldības kancelejā, Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas novada pagastos un Jelgavā, Lielā iela 5/7 vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu sūtīt uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv.

Par apbalvojamo ir jānorāda šāda informācija:

  • par fizisku personu – vārds, uzvārds, darbavieta/nodarbošanās, pamatojums apbalvojuma piešķiršanai ar īsu dzīves, darba un sabiedriskās darbības aprakstu;
  • par juridisku personu vai kolektīvu – pilns juridiskās personas vai kolektīva nosaukums, juridiskā adrese, pamatojums apbalvojuma piešķiršanai.

Tāpat iesniegumā jānorāda informācija par iesniedzēju – katras personas vārds, uzvārds, tālrunis. Ja ierosinātājs ir juridiska persona – pilns tās nosaukums, adrese, tālruņa numurs, atbildīgās personas vārds, uzvārds un amats.

Iesniegumu izvērtēšanu veic Apbalvošanas komisija, bet lēmumu par apbalvošanu pieņem novada domes sēdē.