Uzņēmējdarbība Projekti
Smepro projekts uzņēmējdarbība

Jelgavas novada pašvaldība 2023.gadā ir iesaistījusies projektā “LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/ SMEPRO 2”. Projekta mērķis ir Projekta SMEPRO veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu MVU.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Zemgales Uzņēmējdarbības centru, Aizkraukles novadu, Bauskas novadu, Dobeles novadu, Jēkabpils novadu un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru. Jelgavas novada pašvaldībai pieejamais projekta finansējums veido 46 110 eiro. Projekta īstenošanas laiks no 2023.gada 15.aprīļa līdz 2023.gada 15.novembrim.

Projekta ietvaros pašvaldība īstenos dažādas uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes, kurās aicinās iesaistīties arī saimnieciskās darbības veicējus Jelgavas novadā – gan mājražotājus un amatniekus, gan mazos un vidējos uzņēmumus.

Projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt jaunu tirdzniecības aprīkojumu Elejas pagastā. Līdzšinējais tirdzniecības vietas aprīkojums ir nolietojies, un nepasargā no vēja un lietus.

Projekts paredz arī tādas aktivitātes kā apmācības mājražotājiem un amatniekiem, novada uzņēmējdarbības vides atpazīstamības veicināšana, jauna video izstrāde un reklāmas kampaņas. Daļa projekta finansējuma tiks novirzīts ikgadējā uzņēmēju godināšanas pasākuma īstenošanai. Šogad pasākums tiek plānots septembra beigās.

Pēc uzņēmēju iniciatīvas kā viena no pirmajām projekta aktivitātēm tiks uzsākta Jelgavas novada uzņēmēju digitālā kataloga izveide.

Ja vēlaties, lai informācija par Jūsu uzņēmumu būtu pieejama digitālajā katalogā, aicinām aizpildīt aptauju: https://forms.gle/8fff9eyamF8sfe5fA

Kontaktinformācija jautājumu vai neskaidrību gadījumā:

logo

Projekts Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana/SMEPRO 2” tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.