Izglītība Novada ziņas
Aizupes pamatskolā pārtraukta bērnu reģistrēšana 1.klasē un pirmsskolā

Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs tiek uzsākta skolēnu uzņemšana 1. klasē 2021./2022. mācību gadam. Pašvaldība informē, ka pieteikumu reģistrēšana pašlaik turpinās 11 novada izglītības iestādēs, bet no 8. marta tā pārtraukta Aizupes pamatskolā, kur saņemts jau maksimālais plānotais pieteikumu skaits.

Līdzšinējā prakse Aizupes pamatskolā bijusi tāda, ka ik gadu šīs izglītības iestādes 1.klasē tiek uzņemts mainīgs skaits skolēnu – atkarībā no tā, cik pirmās klases skola plāno atvērt. Ir gadi, kad skola spēj uzņemt lielāku skolēnu skaitu un attiecīgi izveidot divas 1. klases, bet ir gadi līdzīgi šim – 2021.gadam, kad skola telpu noslodzes un trūkuma dēļ var uzņemt vien 22 skolēnus, izveidojot vienu pirmo klasi.

“Pašlaik esam saņēmuši jau 45 vecāku pieteikumus par bērnu uzņemšanu 1. klasē, kā arī 31 iesniegumu par iespēju bērnu reģistrēt obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanas grupā. Diemžēl šogad lielākajai daļai vecāku nākas atteikt, jo telpu noslogojums mums ļauj izveidot tikai vienu klasi ar 22 vietām. Prioritāri pirmajā klasē nodrošinām vietu saviem pirmsskolas skolēniem, un tādi šogad ir 13 bērni. Attiecīgi pēc tam rindas kārtībā izskatām pārējos iesniegumus, bet jānorāda, ka priekšroka tiek dota tiem bērniem, kuru māsas vai brāļi mācās Aizupes pamatskolā un tiem, kas dzīvo tiešā skolas tuvumā” skaidro skolas direktore Zane Lange.

Aizupes pamatskola ir viena no 12 Jelgavas novada izglītības iestādēm, kas nodrošina pamatizglītību. Jau vēsturiski šī skola ir viena no retajām novada skolām, kurā diezgan lielu skolēnu skaitu veido arī Jelgavas pilsētas pašvaldībā dzīvojošie bērni.

Pārējās Jelgavas novada izglītības iestādēs skolēnu pieteikšana 1.klasē turpinās. Vecāki bērnu mācībām 1. klasē var pieteikt gan elektroniski, (sūtot brīvā formā rakstītu iesniegumu uz skolas oficiālo e-pasta adresi), gan klātienē, taču klātienes apmeklējums iepriekš obligāti jāpiesaka, un to var izdarīt, sameklējot katras iestādes kontaktus pašvaldības māja lapā.