Izglītība Novada ziņas
Aizupes pamatskola sāk īstenot starptautisku projektu

Šā gada 15.decembrī Aizupes pamatskola kā vadošais partneris starptautiskā sadarbības partnerību projektā skolu sektorā organizēja tiešsaistes projekta atklāšanas semināru, kurā piedalījās 6 dažādu valstu partnerskolas.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Sadarbības  partnerības skolu izglītības sektorā projekts Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421 “Dzīvojot un mācoties dabiskā un zaļā vidē” apvieno Īslandes (Grunnskoli Borgarfjardar ), Portugāles (Agrupamento de Escolas António Feijó), Čehijas (Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov), Spānija (IES Las Marinas), Scoala Gimnaziala Aurel Vlaic” (Rumānija) izglītības iestādes. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs – Aizupes pamatskola, kas jau noslēgusi dotācijas līgumu vairākiem saņēmējiem ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta finansējumu 220 210 EUR. Projektu finansē Eiropas Savienība 100% apmērā.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par planētas ilgtspēju, vides aizsardzības jautājumiem, klimata pārmaiņu ietekmējošiem faktoriem un dzīvi dabiskā vidē. Sešu valstu “Eko” skolu projektā dalībnieki iegūs zināšanas par konkrētās valsts “zaļo virzienu”, dabas īpatnībām un pārvaldību, kā arī tiks apgūta vietējo un ārzemju partneru pieredze un atbilstoši ieviesta apmācībās. Projekta laikā tiks organizētas skolēnu un pedagogu mācību mobilitātes uz katru no projekta dalībvalstīm, kopumā tiek plānotas 150 skolēnu mobilitātes un 72 pedagogu mobilitātes. Tiks organizētas arī vietēja mēroga aktivitātes katrā no skolām, kā piemēram specializētas stundas par dabas un vides aizsardzības tēmām, eksperimentu laboratorijas, dažādi konkursi un radošās pēcpusdienas. Tāpat arī  tiks strādāts pie mācību materiāliem, izglītojošām nodarbēm un spēlēm, aprīkota “zaļā klase”. Projekta dalībnieki mācīsies labo praksi no partneriem un pārņems labu pieredzi, lai to aprobētu arī savā izglītības iestādē.

Tiešsaistes semināra laikā dalībnieki iepazinās ar partneriem, pārstāvošajām izglītības iestādēm. Visas izglītības iestādes ir orientētas uz “zaļo kursu” un “Eko” virzienu. Tomēr jāuzsver, ka projekta atklāšanas pasākuma specifika tika mērķtiecīgi virzīta uz projekta īstenošanas nosacījumu skaidrojumu, projekta mērķu, sasniedzamo rezultātu un finansējuma sadalījumu un aktivitāšu plāna detalizētu apskatu.

Jāņem vērā, ka katram projekta partnerim ir arī uzticēta sava loma un darbi projekta laikā, visu pārraudzīs un vadīs Jelgavas novada Attīstības nodaļas projektu vadītājs ciešā sadarbībā ar Aizupes pamatskolas direktori un pedagogiem.

Projekts tiek īstenots no 2021.gada 1.novembra līdz 2023.gada 30.septembrim. Projekta kopējais finansējums 220 210 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Aizupes pamatskolai projekta īstenošanai pieejamais finansējums sastāda 44 480 EUR. Projekta koordinators – Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs Gatis Kasparinskis (gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv, +371 63048487), projekta kontaktpersona Aizupes pamatskolā – angļu valodas pedagogs Vita Zakse (vitazakse@inbox.lv).