Pasākumi Uzņēmējdarbība
Foto

Š.g. 5. decembrī Jelgavas novada tūrisma uzņēmēji piedalījās kopā sanākšanas pasākumā "Sarunas ar savējiem" Elejas izstāžu zālē.

Tikšanās laikā bija iespēja neformālā gaisotnē izrunāt sev aktuālos jautājumus, satikties un iepazīties ar citiem tūrisma uzņēmējiem, kā arī uzzināt LEADER 2024 jaunās kārtas nosacījumus.

Pasākumā piedalījās arī Jelgavas novada pašvaldības, Uzņēmēju konsultatīvās padomes un Lauku partnerības "Lielupe" pārstāvji.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta LVIII-068 "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana/SMEPRO 2" ietvaros. Par tā saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.