Publiskās apspriešanas
bilde

25. janvārī plkst. 16.00 notika attālināta sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecību.

Sabiedriskajā apspriešanā ziņotāji informēja par iecerētā vēja parka konceptu un iepazīstināja ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Dalībnieki varēja klātienē uzdot jautājumus gan mutiski, gan rakstiski, kā arī saņemt uz tiem atbildes no ziņotājiem. Jautājumi bija saistīti gan ar pašu “Lafloras” ieceri un tās īstenošanu, izmaksām, investīciju piesaisti, gan arī ar jaunu darbavietu rašanos, pateicoties vēja parka būvniecībai. Iedzīvotājiem bija interese arī par citiem labumiem, ko Jelgavas pilsētai un novadam dos ieceres pārnese dzīvē. Dalībnieku bažas bija par paša vēja parka darbību – tajā skaitā radās jautājumi, kas skāra iedzīvotāju veselības datu pētījumus, vai tādi vispār ir paredzēti, kādas ir noteiktās trokšņu robežvērtības pēc Latvijas un Pasaules Veselības organizācijas normatīviem, kā arī bija neskaidrība par mirguļošanas ietekmi uz tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem un viņu labsajūtu. Daļa jautājumu saistījās ar Jelgavas novada teritoriālo plānojumu un faktu, vai šāda vēja parka izbūve tajā ir paredzēta, kā arī izskanēja bažas par nekustamo īpašumu vērtības krišanos un mobilo sakaru stabilitāti pēc objekta izbūves. Tāpat sanāksmē bija dzirdami arī daudzi atbalstoši vārdi par ieceri, un iedzīvotāji atzina, ka jāveicina no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas ražošana.

SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks atbildēja uz iedzīvotāju bažām, atzīstot, ka jebkurš ar vēja parka būvniecību saistīts drošības aspekts vispirms skar uzņēmuma darbiniekus, kuri tur ikdienā strādā un strādās, tāpēc šis ir primārais punkts, kam tiek pievērsta uzmanība, tas attiecas arī uz jautājumiem, kas ietekmē apkārtnē dzīvojošo cilvēku drošību un labsajūtu: “Vēja parks ir tikai pirmais solis, lai sakārtotu visu 760 ha plašo teritoriju. Par visiem plāniem arī turpmāk informēsim iedzīvotājus, kā tas bijis līdz šim. Šīs teritorijas attīstība nesaistās tikai ar vēja parku, bet arīdzan ar kopējo “Lafloras” vīziju – zaļā industriālā zona, kurā ietverta siltumnīcu būve, meža stādu audzēšana, inovatīvas ražotnes, kur rastos jaunas darbavietas, kas mērāmas vairākos desmitos, – tas būtu universāls teritorijas izmantojums un savā ziņā unikāls piemērs.”

“Jebkura apdzīvota teritorija iekļaujas noteiktā pašvaldībā, un tā ir daļa no reģiona, kas ir valsts daļa, valsts – daļa Eiropas, kas savukārt ietilpst globālajā sistēmā. Latvijas ilgtermiņa stratēģijā 2030. gadam galvenais mērķis enerģētikas sektorā ir valsts enerģētiskās neatkarības nodrošināšana. Jelgavas novada attīstības programma paredz veidot pamatu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai izaugsmei. Iepazīstoties ar tik rūpīgi izstrādātu biznesa plānu, jāsecina, ka šādas zaļās industriālās zonas darbība ļaus attīstīt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību Jelgavas novadā un visā Zemgales reģionā. Palielinot uzņēmumu konkurētspēju, pateicoties zemākām energoresursu izmaksām, radīsies jaunas ilgtspējīgas darbavietas ilgtermiņā,” teica Līga Lonerte, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore, atzīstot, ka biznesa ideja ir rūpīgi izstrādāta un pats vēja parka koncepts Jelgavas novadā ir viens no videi draudzīgākajiem, ģeogrāfiski ērtākajiem un nepretenciozākajiem risinājumiem, kas alternatīvās enerģijas ieguvi tiešām varētu īstenot visām iesaistītajām pusēm akceptējamā veidā. “Šis biznesa projekts varētu kļūt par būtisku izaugsmes potenciālu reģiona un – nebaidīšos teikt – arī Latvijas un Eiropas līmenī gan attiecībā uz saražotās enerģijas izmantošanu jaunu uzņēmējdarbības veidu un formu attīstīšanai, gan radot ļoti pievilcīgu investīciju platformu citiem uzņēmējiem,” sacīja  Līga Lonerte, aicinot ieklausīties, pieņemt un akceptēt svarīgus lēmumus, kas būtu liels pienesums Jelgavas novadam un Latvijai.

Jelgavas pilsētas attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte atzina, ka Jelgavas pilsēta ar lielu interesi seko līdzi šī projekta attīstībai: “Arī mūsu plāni attiecībā uz zaļo industriālo zonu izveidošanu sāka rasties tiešā kopsakarībā ar ieceri kaimiņos. Jelgavas pilsētas pašvaldība atzinīgi vērtē SIA “Laflora” nodomu izveidot vēja parku Jelgavas novadā.” Tāpat G. Osīte uzsvēra, ka vēja parka izveide pilsētas pierobežā paver iespējas klimatneitrālai rūpniecībai, kā arī Jelgavas pilsētas un novada un visa Zemgales reģiona attīstībai, kas ietekmēs visas Latvijas tautsaimniecību kopumā. “Jelgavas pilsēta saskata iespēju, izmantojot parkā saražoto enerģiju, izveidot arī savu zaļo industriālo zonu pilsētas ziemeļrietumu daļā, kas paredzēta ražojošiem uzņēmumiem, kuriem ir augsta energoietilpība, palīdzot tiem integrēt atjaunojamo enerģiju savos ražošanas procesos,” tā Gunita Osīte.

Informācija par ieceri

Vēja parkā Kaigu kūdras purvā, kura kopējā platība ir 760 ha, plānots pārtraukt enerģētiskās kūdras ieguvi 450 ha platībā (atlikušais enerģētiskās kūdras krājums sasniedz 890 000 m3). Saražotā zaļā enerģija, kas ir atjaunojamais resurss, tiks izmantota gan “Lafloras” pašpatēriņam kūdras produktu un substrātu ražotnē un tehnoloģiskajos procesos, gan topošās zaļās industriālās zonas funkcionalitātes nodrošināšanā Kaigu purvā. Vēja parks iecerēts visā purva platībā – gan tur, kur pārtraukta enerģētiskās kūdras ieguve, gan tur, kur turpināsies dārzkopības kūdras ieguve, kurai pakāpeniski noslēdzoties, teritorijas tiks rekultivētas.

Parkā būs jaunākās paaudzes vēja turbīnas ar maksimālo augstumu 247 m. Vēja parks gada laikā saražos 300 000 MWh elektroenerģijas, ar ko iespējams nodrošināt 5 % no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa gadā. Kopējais oglekļa dioksīda emisiju ietaupījums, izmantojot “Lafloras” zaļo enerģiju, līdz 2050. gadam būs vairāk nekā 2,8 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta.

Par SIA “Laflora”:

  • Jelgavas novada Kaigu purvā saimnieko jau 25 gadus
  • Apsaimnieko kūdras purvus 1993 ha platībā
  • Viens no Latvijas lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem
  • Nodarbina ap 250 vietējo iedzīvotāju
  • Ražo kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai
  • Apgrozījums 2020. gadā: 22 miljoni eiro
  • Nodokļos 2020. gadā nomaksāti: 3,4 miljoni eiro
  • Vēja parka investīcijas: 120 miljoni eiro

Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecības sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2021. gada 15. februārim, ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties uzņēmuma mājaslapā laflora.lv

Informāciju sagatavoja:

Sabīna Alta,

SIA “Laflora” projektu vadītāja,

+371 29182962sabina.alta@laflora.lv