Izglītība
Akcija - aicinājums “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas”

Biedrība “Dramaturgu asociācija” aicina atbalstīt sava novada skolu bibliotēkas, uzdāvinot biedrības izdotos trīs lugu krājumus (latviešu autoru jaunākās lugas), vienam no tiem mērķauditorija ir bērni 9+ un jaunieši.  

Valsts piešķirtā finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma skolām pietiek tikai pašam nepieciešamākajam. Skolu bibliotēku pamatuzdevums ir komplektēt tiešos mācību materiālus un līdzekļus, tāpēc daiļliteratūras iegāde paliek vienā no pēdējām vietām. Bieži grāmatas skolotāji iegādājas paši par saviem līdzekļiem. Tāpēc biedrība aicina sponsorēt lugu krājuma iegādi novada skolām, jo tieši luga ir viens no līdzekļiem, kas veido jauniešos pārliecību, valodas kultūru un spēju strādāt komandā, apgūt dialoga, publiskās uzstāšanās un runas veidošanas prasmes.

Lugu krājumi noderēs kā mācību materiāls gan latviešu valodas un literatūras stundās, gan īstenojot jauno kompetencēs balstīto priekšmetu “Teātra māksla”, gan dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu izglītības pulciņos.

Piedāvātais sadarbības modelis: Jūs nopērkat no biedrības grāmatas par 8 eur eksemplārā, tik cik novada skolas ir ieinteresētas. Tiek noslēgts divpusējs līgums starp biedrību un Jums, un parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu, grāmatas nogādātas skolās. Darījums tiek atzīmēts sociālajos tīklos, gan izsūtīta informācija vietējiem plašsaziņas līdzekļiem, tiek nosaukts Jūsu kā sponsora vārds. Ja Jums ir interese un vēlēšanās piedalīties šajā akcijā, tad, lūdzu, sazinaties ar biedrības „Dramaturgu asociācija" biedri Birutu Zujāni, e-pasts: biruta.zujane@gmail.com

Informācija par biedrību “Dramaturgu asociācija”: www.lugas.lv