Projekti

Aktivitāšu centros pirms darbinieku apmācībām tika izmēģināts jaunais aprīkojums. 

Foto ieskats redzams zemāk.

Logo