Kalnciema pagasts Uzņēmējdarbība
Foto

Vakar, 18.jūnijā, atsaucoties uzņēmuma “EcoLead” vadības aicinājumam,  ražotni apmeklēja Jelgavas novada domes izveidotās uzņēmuma uzraudzības darba grupas pārstāvji, lai pārrunātu ar rūpnīcas darbību  saistītos jautājumu un  iepazīstinātu ar ikdienas darbu uzņēmumā.

“Skaidrojot un parādot ražošanas procesus lēmumu pieņēmējiem pašvaldībā, varam veidot atklātu un cieņpilnu savstarpējo dialogu. Ražošanas attīstība katrā pašvaldībā ir ļoti būtiska,  lai vietējiem iedzīvotājiem būtu labi apmaksātas un drošas darba vietas, lai pašvaldībā ieplūstu finansējums no uzņēmējiem nodokļu veidā. Tas ir vienīgais ceļš, kā kopā sadarbojoties varam attīstīt savu pagastu, savu novadu un savu valsti,” uzsver Kaspars Fogelmanis, SIA “EcoLead” izpilddirektors.

Sarunā tika akcentēts, ka jau veidojot uzņēmumu, ir ieguldīti lieli finanšu līdzekļi sarežģītās un mūsdienīgās ražošanas un monitoringa tehnoloģijās, kas ļauj mums uzraudzīt katru ražošanas procesa posmu un ietekmi uz vidi.

Jelgavas novada domes pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt arī ražošanas korpusu, lai pārliecinātos, ka ražošanas telpas ir sakārtotas, drošas un mūsdienīgas un atbilst augstiem kvalitātes standartiem attiecībā uz vides un darba drošību.

Pirmā un vienīgā svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca Latvijā “EcoLead” darbu uzsāka pagājušajā gadā un šobrīd rūpnīcā strādā 43 darbinieki, no kuriem 40% ir Kalnciema iedzīvotāji. Rūpnīcā pārstrādā visus Latvijā nolietotos svina akumulatorus no kā, savukārt, ražo izejmateriālu jauniem produktiem – svina lietņus.