Projekti

2020.gada 6. februārī , Anīkšķos notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta “Personu ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” LLI-404 (NEW SKILL) noslēguma konference.

Konference bija kā pārrobežu tīkla veidošanas pasākums, kas paredzēts ieinteresētajām personām - pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar invalīdiem, un potenciālajiem darba devējiem gan no Latvijas, gan Lietuvas, iepazīstinot un pārrunājot sociālās iekļaušanas pieeju un metodiku. pasākumi, lai palielinātu invalīdu līdzdalību darba tirgū, tiks organizēti kā vienas dienas pasākums projekta beigās, pulcējot apmēram 50 dalībniekus, kurus rīkos Anykščiai.

logo