Izglītība Novada ziņas
Apbalvoti centīgākie Ozolnieku vidusskolas skolēni

Jau par tradīciju kļuvis jaunu mācību gadu Ozolnieku vidusskolā sākt ar centīgāko skolēnu apbalvošanu, piešķirot Leču ģimenes stipendijas. To mērķis ir veicināt skolēnu izaugsmi, vēlmi iegūt augstvērtīgas zināšanas, celt intelektuālo līmeni, rosināt viņu radošo darbību gan ikdienas mācību procesā, gan piedaloties olimpiādēs, konkursos un citās sabiedriskajās aktivitātēs. Stipendija atbilstoši nolikumam un vērtēšanas kritērijiem tiek piešķirta divas reizes gadā.

FOTO: Ozolnieku vidusskolas direktore Everita Borisova, stipendiātes Madara Sirvide, Sigita Vīnava, Eva Vīnava un ziedotāja Anna Lece

25. janvārī svinīgā sarīkojumā Ozolnieku vidusskolā ziedotāja Anna Lece piesķīra stipendijas Madarai Sirvidei (10.kl.), Sigitai Vīnavai (12.kl.) un Evai Vīnavai (12.kl.). 

Ziedotāji Anna un Ilgvars Leči ir sava dzimtā Ozolnieku novada patrioti. 2016. gadā viņi piešķīra pirmās trīs stipendijas, kuru saņēmējas, pateicoties sniegtajam atbalstam, veiksmīgi turpina studijas Latvijas augstskolās. Septiņu gadu laikā ir jau izmaksātas 39 stipendijas un atbalstīti 20 jaunieši. 

Ne tikai Ozolnieki, bet arī visa Latvija var lepoties ar tādiem patriotiem kā Anna un Ilgvars Leči, kas notic talantam, zināšanu spēkam un nākotnes iespējām! Paldies Leču ģimenei par sadarbības turpināšanu!

Vītolu fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds kopš 2002. gada piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas. Kopš fonda dibināšanas izskoloti ap 4000 jauniešu.