Izglītība
Izglītības konkurss

Šajā mācību gadā ir notikuši divi Jelgavas novada bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursi, kuros piedalījās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmās iesaistītie 118 mūsu novada skolēni.

Konkursa “Ziemas brīnums” darbi bija apskatāmi Jelgavas novada administrācijas ēkā šī gada janvārī, bet konkursa “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” darbi – marta pēdējās nedēļās.

Abu konkursu laureāti  - Svētes, Aizupes, Vilces, Vircavas, Kalnciema pagasta un Šķibes pamatskolu, Lielplatones pamatskolas – atbalsta centra, Elejas un Staļģenes vidusskolas , Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas un Salgales Mūzikas un mākslas skolas skolēni - tika apbalvoti  31. martā Jelgavas novada domes zālē notikušajā pasākumā. Laureāti saņēma Izglītības pārvaldes diplomus, atzinības un balvas, kas vedina turpināt savu ceļu mākslā – krāsu zīmuļus, krītiņus, zīmēšanas albumus. Laureātus sveica arī  arī Aizupes pamatskolas  mūsdienu deju kolektīva “Bounce” skolotājas Baibas Ķesteres vadībā.

“Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” ir Valsts izglītības centra organizēts konkurss, kurā Jelgavas novada pašvaldība organizē tā 1.kārtu. Tāpēc eksperti, izvērtējot darbus,  atbilstoši nolikumam izvirzīja dalībniekus nākamajai konkursa kārtai.  Konkursa otrajā – reģionālajā kārtā , kas notiks Jelgavā  jaunrades namā  “Junda” šī gada 9.-12.maijā, piedalīsies vizuālās mākslas darbi:  

“Jelgavas pils” ( Henriks Zinārs, Šķibes pamatskolas 7.kl.)

“Kurzemes hercogiene”( Linda Stanuļeviča, Svētes pamatskolas 4.kl.)

“Jelgavas tilts”( Madara Stupeņa, Svētes pamatskolas 5.kl.)

 “Bauskas pilsdrupas”(Ričards Dins Kurgs, Svētes pamatskolas 2.kl.)

“Raibaļas vakara ganībās”( Marta Micko, Šķibes pamatskolas 4.kl.)

“Abgunstes muiža” ( Evelīna Škutāne, Svētes pamatskolas 6.kl.)

Un vizuāli plastiskās mākslas darbi:

“Strazdu koris”( Alise Griestiņa, Šķibes pamatskolas 7.kl.)

“Sakta” (Krišjānis Uģis Krūmiņs., Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 1.kl.)

“Tautumeita” (Jēkabs Mauriņš, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 2.kl)

“Sēnes manā mežā”( Alisa Liepa, Salgales Mūzikas un mākslas skola, 3.kl.)

“Varžu koris”( Artūrs Osters, Salgales Mūzikas un mākslas skola, 3.kl)

Soma “Vasaras pļavā” ( Evelīna Biseniece, Staļģenes vidusskolas 4.kl.)