Šķibes pamatskola

Noslēdzoties aptaujai par Šķibes pamatskolas nosaukuma maiņu, Jelgavas novada pašvaldība apkopojusi iedzīvotāju sniegtās atbildes, kas atklāj, ka 89% iedzīvotāji ir atbalstoši idejai par skolas nosaukumu maiņu, vēloties skolu dēvēt par Nākotnes pamatskolu.  Laika posmā no 10. oktobra līdz 25. oktobrim Edurio platformā kopā tika saņemtas 525 atbildes.

Ieklausoties akreditācijas komisijas ieteikumos, ka izglītības iestādei būtu nepieciešams nosaukums tās apdzīvotās vietas vārdā, kur skola atrodas, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde aicināja novada iedzīvotājus un īpaši Šķibes pamatskolas skolotājus, vecākus un skolēnus izteikt savu viedokli par skolas nosaukuma maiņu uz “Nākotnes pamatskola”.

No 525 sniegtajām atbildēm 468 iedzīvotāji pozitīvi vērtē skolas nosaukuma maiņu, piekrītot, ka skolai turpmāk vajadzētu saukties apdzīvotas vietas vārdā, kur skola atrodas. Starp iesniegtajiem komentāriem, populārākās atbildes:

  • “Vienmēr bērniem ir neizpratne, kāpēc skolu sauc Dobeles novada pagasta vārdā”
  • “Piekrītu, jo tā atrodas Nākotnes ciemā un iedzīvotājiem jau sen bija šāds priekšlikums”
  • “Uzskatu, ka skolas nosaukumam jāatbilst ciemata nosaukumam”
  • “Nosaukums atspoguļo vietas piederību - Nākotnes ciems”

Daļa respondentu, 57 iedzīvotāji (11%), izsakot savu viedokli, nepiekrīt skolas nosaukuma maiņai, nevēloties skolai nosaukumu “Nākotnes pamatskola”. Starp noraidošajiem argumentiem minēts:

  • “Manuprāt, būtu jāatstāj vēsturiskais nosaukums - Šķibes pamatskola”
  • “Nedomāju, ka attiecībā uz izglītības iestādes nosaukumu ir tikai jāvadās pēc tās atrašanās vietas nosaukumu, ir jāņem vērā arī vēsture un pagātnes tradīcijas”

Uz jautājumu: “Kā Jūsuprāt skola būtu jāsauc?” daļa respondentu bija izteikuši vēlmi skolu pārdēvēt arī par Glūdas pamatskolu.

“Paldies ikvienam respondentam, kurš izteica savu viedokli. Kopā ar iepriekšējo aptauju, ko šovasar organizēja pati izglītības iestāde savā Facebook kontā, esam apkopojuši teju 600 respondentu viedokļus. Tas ir pietiekami liels skaits, tamdēļ virzīsim šo iniciatīvu domes deputātu dienaskārtībai,” teic Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Strūberga.

Izglītības pārvalde sagatavos lēmumprojektu par Šķibes pamatskolas nosaukuma maiņu uz Nākotnes pamatskola un atbilstoši noteiktajai kārtībai virzīs izskatīšanai domes sēdē.

Kā jau iepriekš ziņots, mainot Šķibes pamatskolas nosaukumu, skola iemantotu vārdu atbilstoši pašreizējās  apdzīvotās vietas nosaukumam – Nākotne. Šķibes pamatskola dibināta pirms 134 gadiem – 1889. gadā un tolaik skola savu nosaukumu ieguva, pateicoties vietas nosaukumam – Šķibe. Nu jau daudzus gadu desmitus apdzīvotā vieta Šķibe iekļaujas Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai nemaldinātu sabiedrību un veicinātu izglītojamo lokālpatriotismu, skolas kolektīvs uzskata, ka ir īstais laiks skolas nosaukumu mainīt. Šķibes pamatskolā mācās 153 izglītojamie no 1. līdz 9. klasei un 100 izglītojamie apgūst pirmsskolas izglītības programmas.