baneris

Noslēdzoties sabiedriskās apspriešanas periodam attiecībā par būvniecības ieceri Jelgavas novada Salgales pagastā būvēt krematoriju, Jelgavas novada Būvvalde apkopojusi  rezultātus. Procentuāli iedzīvotāju noskaņojums vērtējams negatīvi, jo no 211 iesūtītajām aptaujas anketām 57% jeb 120 aptaujas dalībnieki iestājas pret krematorijas celtniecību.

Publiskā apspriešana būvniecības iecerei “Kulta ēka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai” Salgales pagastā notika laika periodā no 2021.gada 22.novembra līdz 2021.gada 21.decembrim. Savukārt 2021.gada 7.decembrī notika publiskās apspriešanas sanāksme, izmantojot tiešsaistes sarunu rīku videokonferenču platformā MS Teams.

Kopā tika iesūtītas 211 aptaujas lapas, kas tika pārbaudītas un reģistrētas Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv, identificējot katru respondentu. No saņemtajām aptaujas lapām 38% jeb 80 aptaujas dalībnieki atbalstīja kulta ēkas būvniecību, 57 % jeb 120 dalībnieku ir pret un 5% (11 gab.) iesniegtās aptaujas anketas bija nederīgas, jo respondentu  datus nevarēja identificēt.

Lielākā daļa (93 gab. jeb 78%) no aptaujas dalībniekiem, kas neatbalsta ieceri kulta ēkas būvniecībai, ir no Salgales pagasta, kur vietējie iedzīvotāji nav apmierināti ar šāda objekta būvniecību savu dzīvesvietu tuvumā. Savukārt respondenti, kas atbalsta ieceri kulta ēkas būvniecībai, ir no Jaunsvirlaukas pagasta (25 gab. jeb 31 %) un Elejas pagasta (20 gab. jeb 25 %). Tikai 3% (2 respondentu) no Salgales pagasta atbalsta šo ieceri.


“Ievērojot publiskās apspriešanas negatīvu atsauksmju pārsvaru, kā arī nepieciešamību lietā iegūt papildu informāciju no iestādēm, kuras atrodas ārpus pašvaldības kompetences un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, Būvvalde nolemj pagarināt būvniecības ieceres un tās publiskās apspriešanas rezultātu izskatīšanu līdz 2022. gada 1. martam”- skaidro Jelgavas novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja p.i. Olga Ozoliņa.

Plānots, ka tuvākajā laikā pašvaldība organizēs arī tikšanos ar uzņēmuma pārstāvi, lai iepazīstinātu ar publiskās apspriešanas rezultātiem, kā arī padziļinātāk iepazīstinātu ar situāciju deputātus. Attiecīgi pēc tam jautājums tiks virzīts izskatīšanai domes sēdē, un Jelgavas novada dome lems par būvniecības ieceres apstiprināšanu vai noraidīšanu. Lēmuma pieņemšanas termiņš ir pagarināts līdz 1. martam.