Projekti
Apmāca mentorus un iesaista praktisku apmācību ciklā cilvēkus ar īpašām vajadzībām

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Lietuvas pašvaldībām Aknīščos un Paņevežos, iesaistoties vienotā projektā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām īsteno mentora vadītas nodarbības un apmācības, lai sniegtu plašāku dzīves potenciālu viņu praktiskajām iespējām ikdienā.

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais projekts "Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” norit jau no pagājušā gada februāra. Un kopš projekta ieviešanas sākuma visās trīs sadarbības pašvaldībās kopumā ir apmācīti 40 mentori (15 Jelgavas novadā, tikpat Anīkšķos un 10 personas Paņevežos), kas palīdzēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām caur noteiktām prasmēm un darbībām iegūt vispusīgāku skatījumu uz iespējām tās likt lietā un attīstīt. Mentoru mērķis ir stiprināt šo cilvēku motivāciju un veicināt aktīvu rīcību.

Tostarp projekta ietvaros ir iegādāts aprīkojums darbnīcām dažādu prasmju izkopšanai, un projektā iesaistītie dalībnieki kopā ar mentoriem, sākot ar maiju, darbojas radošās darbnīcās, kas organizētas gan Jelgavas novadā, gan AnīkščosPiemēram, gan jūlijā, gan augustā Anīkšķu mākslas inkubatorā cilvēki – kopumā 22 dalībnieki - darbojoties nelielās grupās, apguva dažādas glezniecības, zīda apgleznošanas, zīmēšanas un rotāšanas tehnikas, keramikas prasmes.Savukārt Jelgavas novada pusē aktivitāšu centros noritēja tādas darbnīcas, kas saistītas ar šūšanu, ādas apstrādi, kulinārijas prasmēm, un tur piedalījušies kopumā 29 cilvēki. Turklāt viens no uzņēmumiem, kas iesaistījās projekta apmācību norisē, bija SIA “Zekants”- pupu kraukšķu ražotājs, kas cilvēkus ar īpašām vajadzībām iesaista apmācībās saražotās produkcijas iepakošanā.

Tuvojoties rudenim, vēl plānotas nodarbības grafiskajā dizainā un interaktīvi radošajā dizainā, izmantojot 3D tehnoloģijas. Jāatzīmē, ka nodarbības turpināsies arī projekta 4. ieviešanas periodā, kā arī pēc projekta noslēguma.

Kā viens no noderīgiem instrumentiem mentoru darbā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām projekta ietvaros top arī rokasgrāmata. Savukārt jau nākamā gada sākumā plānota projekta noslēguma konference Anīķsčos, ar mērķi veidot pārrobežu sadarbības tīku, lai interesētās puses  - gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas, kas sastrādājas un iesaista aktiviātēs personas ar īpašām vajadzībām iepazītos ar projektā izstrādāto pieeju un metodiku sociālās iekļaušanas pasākumiem darba tirgū.

Pašlaik noslēdzas projekta 3.etaps jeb trešais periods un darba grupa par sasniegumiem, jau paveikto un vēl plānoto projeka aktivitātēs augustā tikās Paņevežos. Kopumā projekta norise plānota līdz nākamā gada janvāra beigām. Šī projekta vadošais partneris ir Aknīšču mākslas inkubators, sadarbības partneri ir Paņevežas uzņēmējdarbības konsultāciju centrs un Jelgavas novada pašvaldības. Kopējās projekta izmaksas ir 247 330 EUR, kur programmas finansējums 85 % apmērā sastāda 50 090.50 EUR: Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 58 930 EUR,  no tās programmas finansējums 85% - EUR 50 090.50; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - EUR 5893, valsts līdzfinansējums 5% - EUR 2946.50

Projekta rezultātā būs tapusi metodoloģija individuāli pielāgojamai apmācību sistēmai, apmācīti 40 mentori, kuri sagatavos 80 personas ar īpašām vajadzībām profesijās mākslas un amatniecības jomās, vai arī darbam uzņēmumos. 

Logo