Izglītība
Apstiprina Izglītības pārvaldes, Kultūras pārvaldes un Sporta centra vadītājus

Šodien, 5.janvāra Jelgavas novada domes sēdē, amatos apstiprināti trīs iestāžu vadītāji, lemjot, ka reorganizācijas ietvaros Jelgavas novada Izglītības pārvaldi, Jelgavas novada Kultūras pārvaldi un Jelgavas novada Sporta centru turpina vadīt līdzšinējie Jelgavas novada jomu vadītāji – Ginta Avotiņa, Anita Liekna un Vladislavs Beitāns.

Pamatojoties uz 2021.gada 1.jūlijā notikušo administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā Jelgavas novadam tika pievienots Ozolnieku novads, 2021.gada 28.jūlijā Jelgavas novada deputāti lēma par iestāžu reorganizāciju - apvienojot Jelgavas novada Izglītības pārvaldi, Kultūras pārvaldi un Sporta centru ar Ozolnieku administrācijas  Izglītības, kultūras un sporta daļas institūcijām, izveidojot jaunas iestādes – Jelgavas novada Izglītības pārvaldi,  Jelgavas novada Kultūras pārvaldi un Jelgavas novada Sporta centru. Ņemot vērā reorganizācijas faktu un to, ka jaunie vadītāji varēs tikt apstiprināti tikai pēc amatu pretendentu izvērtēšanas, dome jūlija sēdē lēma arī par jaunizveidoto iestāžu vadītāju pienākumu izpildītājiem.

Uz katru reorganizācijas procesā izveidoto iestāžu vadītāja amatu kandidēja trīs pretendenti. Vadītāju kvalifikācijas un darba rezultātu vērtēšanu veica ar Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu noteikta Kultūras pārvaldes vadītāja amata pretendentu kvalifikācijas un darba rezultātu izvērtēšanas komisija, Izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendentu kvalifikācijas un darba rezultātu izvērtēšanas komisija un Sporta centra direktora amata pretendentu kvalifikācijas un darba rezultātu izvērtēšanas komisija, kas, pamatojoties uz izstrādātajiem vadītāju amatu pretendentu kvalifikācijas un darba rezultātu izvērtēšanas kārtību nolikumiem, pretendentus vērtēja pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, darba pieredzes izglītības iestādes vadībā, pārkāpumu darba pienākumu izpildē neesamību, darba pieredzi izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes novērtēšanā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem u.c.

Izvērtēšanas rezultātā matemātiski lielāko punktu skaitu ieguva līdzšinējie Jelgavas novada iestāžu vadītāji - Ginta Avotiņa, kļūstot par Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāju, Anita Liekna, kļūstot par Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāju, un Vladislavs Beitāns, kļūstot par Jelgavas novada Sporta centra direktoru. G.Avotiņai un V.Beitānam ir ilggadēja darba pieredze esošajos amatos – abi tajos strādā kopš līdzšinējā Jelgavas novada izveides 2009.gadā. Savukārt A.Liekna amatā strādā kopš 2015.gada.

Lēmumi stājās spēkā to pieņemšanas brīdi.