Pašvaldības ziņas
domes ēka

Jelgavas novada dome 26. aprīļa sēdē apstiprināja saistošos noteikumus “Par Jelgavas novada simboliku”, kas izstrādāti ar mērķi nostiprināt novada identitāti un veicināt atpazīstamību.

Noteikumi nosaka, ka novada simbolika ir līdzšinējā, proti,  Jelgavas novada karogs, ģerbonis, logotips un sauklis, kā arī četru pagastu – Līvbērzes, Salgales, Vircavas un Vilces – ģerboņi. Jāpiebilst, ka norit darbs arī pie citu novada pagastu ģerboņu izstrādes un apstiprināšanas.

Jelgavas novada ģerbonis Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 2010. gadā. Tā Heraldiskais apraksts: zilā laukā divi krustoti zelta vārpu kūļi, augšā vairodziņš - sudraba laukā izaugoša purpura aļņa galva.

Jelgavas novada logotips ir trīs perspektīvā vērsti krāsu laukumi ar stilizētu darba tikuma un spēcīgu ģimeņu tradīciju atainojumu zelta krāsā, stilizētu Lielupes baseina upju atainojumu zilā krāsā un tradicionālās zemkopības motīvu zaļā krāsā.  Logo zīme, pagriezta vertikāli, līdzinās staltai burai, kas pavērsta uz debesīm, simbolizējot novada izaugsmi. Saukli "Jelgavas novads stabilai nākotnei" lieto kopā ar logotipu.

Lai nodrošinātu novada kopējās un atsevišķu pagastu simbolikas pareizu un kvalitatīvu lietošanu, noteikta simbolikas izmantošanas kārtība. Saistošajos noteikumos ietverti deviņi pielikumi, kuros apskatāmi novada simbolikas grafiskie attēli un pašvaldības atļaujas par simbolikas lietošanu izsniegšanas paraugs.