Novada ziņas
Darba galds

26.oktobra Jelgavas novada domes sēdē deputāti apstiprināja Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums nosaka, ka padomi veido Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji, kuri veic saimniecisko darbību novada administratīvajā teritorijā un pārstāv dažādas uzņēmējdarbības jomas - Jelgavas novada uzņēmēju biedrības, ražošanas uzņēmumus, lauksaimniecības uzņēmumus, mājražotājus un amatniekus, pakalpojumus (tūrisms, viesnīcas, ēdināšana), būvniecību.

Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē darbosies Jelgavas novada domes deputāti Dainis Liepiņš un Juris Lavenieks, biedrības “Jelgavas novada uzņēmēji” valdes loceklis Arnis Leikarts, SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre, SIA “MILZU!” valdes loceklis Edgars Brīvkalns, SIA “UPPE” valdes priekšsēdētājs Aldis Cimermanis un Blankenfeldes muižas īpašniece Sanita Silniece.

Lēmumu par Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes izveidi Jelgavas novada dome pieņēma jūlijā. Padomes mērķis ir uzturēt efektīvu dialogu starp pašvaldību un dažādu nozaru vietējiem uzņēmējiem un veicināt viedokļu apmaiņu, kas sekmētu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.