Pašvaldība Novada ziņas
Apstiprina vadītājas Dienas aprūpes centram “UPE” un Daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram “Zīle”

Jelgavas novada domes 30.marta sēdē apstiprinātas Jelgavas novada Dienas aprūpes centra “UPE” un Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” vadītājas - konkursa atlases rezultātā amatam izvēlētas attiecīgi Ilze Indrikova un Daiva Grauduma, kuras darba gaitas uzsāks 1.aprīlī.

Jelgavas novada pašvaldība konkursu uz vakantajiem Dienas aprūpes centra “UPE” un Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” vadītāju amatiem izsludināja janvārī. Uz Dienas aprūpes centra “UPE” vadītāja vakanto amatu bija pieteikušies pieci pretendenti, kamēr uz Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” vadītāja vakanto amatu tika saņemti deviņi pieteikumi, un tos izvērtēja ar izpilddirektora rīkojumu izveidotas komisijas. Augstāko punktu skaitu saņēma un līdz ar to par atbilstošākajām kandidātēm tika atzītas Ilze Indrikova un Daiva Grauduma.

Jaunieceltās Dienas aprūpes centra “UPE” vadītājas Ilzes Indrikovas profesionālās gaitas saistītas ar vadošiem amatiem - 1996.gadā viņa sāka strādāt par Jelgavas Amatu skolas direktora vietnieci, 2003.gadā kļuva par Dienas centra cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām “Atbalsts” vadītāju, savukārt 2005.gadā par Jelgavas Amatu skolas direktori. Vēlāk, no 2007.gadā I. Indrikova sāka strādā Nodarbinātības Valsts aģentūrā kā Dobeles filiāles vadītāja.

“Strādājot vairāk kā desmit gadus dažādos vadošos amatos, esmu ieguvusi pieredzi un praktiskas zināšanas komandas izveidē un kolektīva vadīšanā, saprotos ar cilvēkiem dažādos līmeņos. Jau esmu iepazinusies ar Dienas aprūpes centra “UPE” telpām un sapratusi, kas būtu pirmie darāmie darbi. Vēlos rūpēties, lai centrā tiktu nodrošināta droša un atbalstoša vide gan tā klientiem, gan klientu ģimenes locekļiem,” stāsta I.Indrikova.

Savukārt Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” ieceltās vadītājas Daivas Graudumas līdzšinējās profesionālās gaitas cieši saistītas ar sociālo jomu - 2014. gadā viņa bija Ozolnieku novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciāliste, bet no 2018. gada - Ozolnieku novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece. 2021.gadā D.Grauduma strādāja par sociālo darbinieci biedrībā “Centrs MARTA”.

“Mani interesē sociālais darbs un tā izaicinājumi, meklēt un piesaistīt resursus cilvēku problēmu risināšanai. Strādājot Ozolnieku pašvaldības Sociālajā dienestā, ieguvu vērtīgu pieredz darbā ar klientiem, izprotu problēmas un nepieciešamības lauku teritorijās, savukārt darbs “Centrā MARTA” sniedza izpratni par kvalitatīvu, ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu nozīmi sociālajā darbā ar klientiem, sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, starpprofesionālo un starpinstucionālo sadarbību,” stāsta Daiva Grauduma.