Novada ziņas Uzņēmējdarbība
Foto

Jelgavas novada dome 24. aprīļa sēdē apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos “Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā”, nosakot, ka turpmāk nodevu par tirdzniecību varēs maksāt uz īsāku laika posmu – dienu vai mēnesi. Tāpat apstiprināta arī jauna kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās. Abi saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc konkrēto nozaru ministriju atzinuma saņemšanas un publiskošanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Līdzšinējie saistošie noteikumi “Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā” nosaka, ka tirdzniecības atļauju iespējams saņemt uz gadu vai tirdzniecībai publiska pasākuma laikā, neparedzot īsāku termiņu.

“Apzinot citu pašvaldību praksi, secinājām, ka Jelgavas novada pašvaldība  ir vienīgā pašvaldība no citām Zemgales pašvaldībām, kur tirgotājam nav iespējas saņemt tirdzniecības atļauju uz īsāku termiņu kā gads. Daudziem tirgotājiem ir sezonāla rakstura tirdzniecība, kā arī ne visiem ir iespēja uzreiz samaksāt 200 eiro. Vēloties samazināt un noteikt īsāku laika posmu, rosinājām opciju saņemt tirdzniecības atļauju arī vienai dienai, mēnesim, bet vienlaikus saglabājot iespēju nomas maksu atstāt uz gadu un tirdzniecību publisku pasākumu laikā,” skaidro Tūrisma un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Ilze Matusa.

Ar grozījumiem ir arī paredzēts, ka nodevas apmērs tiks noteikts no tā, kas tiek tirgots – tātad noteiktas realizējamo preču grupas:

Realizējamās preču grupas un nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ar Pašvaldību saskaņotajās ielu tirdzniecības vietās un publisko pasākumu laikā

Nodevas likme EUR

dienā

mēnesī

gadā

pasākuma laikā

pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:

3

25

200

15

izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības un svaigi zvejas produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produkti;

3

25

200

15

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;

3

25

200

15

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls;

3

25

200

15

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti un pašu ražotā lauksaimniecības produkcija;

3

25

200

15

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;

3

30

200

10

mežu reproduktīvais materiāls;

3

30

200

10

pašu iegūtie svaigi zvejas produkti un medījami dzīvnieki vai to gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;

3

30

 

200

 

25

lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;

3

25

 

200

 

20

lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām;

 

3

 

30

 

200

 

25

pašu ražotām pārtikas un nepārtikas precēm;

5

15

150

10

rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm;

10

20

200

15

pašu ražotiem alkoholiskiem dzērieniem;

15

50

-

20

bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;

5

40

-

25

izlejamiem un fasētajiem alkoholiskiem dzērieniem, kas nav pašu ražoti un, kuros spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus

 

10

 

100

 

-

 

50

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana bez alkoholisko dzērienu realizācijas;

10

100

-

40

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar alkoholisko dzērienu realizāciju, kuros spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus;

50

100

-

50

Tāpat saistošie noteikumi papildināti ar vēl vienu grupu, kas atbrīvoti no jebkādas pašvaldības nodevas - tās ir personas, kurām piešķirts 1991. gada barikāžu dalībnieka statuss. Savukārt no tirdzniecības nodevām papildus fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja tās tirgojas ar pašu audzētu, pašu ražotu vai izgatavotu produkciju, atbrīvotas arī juridiskas personas, kurām piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, fiziskas un juridiskas personas, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes. Un 50% atlaide tiek piemērota juridiskām personām, kuru juridiskā adrese reģistrēta Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja tas tirgojas ar pašu audzētu, pašu ražotu vai izgatavotu produkciju.

Savukārt būtiskākās izmaiņas jaunajos saistošajos noteikumos "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" nosaka, ja tirgotājs pagastā vēlēsies tirgoties, tad atļauju būs iespējams saņemt attiecīgajā pagastā. Un, ja tirdzniecība paredzēta vairākos pagastos, tad atļauju izsniegs izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos.  Šī izmaiņa būtiski paātrinās atļaujas izsniegšanas operativitāti.

Jaunajos noteikumos iekļautas arī ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, pārstrādāts iesniegums tirdzniecības atļaujas saņemšanai un iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai, kā arī iekļauts dalībnieku saraksta paraugs. Pieteikumu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai var iesniegt personīgi pašvaldībā vai arī pagasta pārvaldē, kurā plānota tirdzniecība, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz pašvaldības oficiālo e-adresi vai e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pēcāk attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs vai pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos piecu darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas izskata iesniegumu un izsniedz atļauju, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

Jānorāda, ka brīvdienās un svētku dienās atļaujas netiek izsniegtas. Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās un svētku dienās, atļaujas jāizņem savlaicīgi!