Novada ziņas
Balva

Jelgavas novada dome 31. oktobra ārkārtas sēdē apstiprinājusi astoņus apbalvojumu saņēmējus, kam 16. novembra pasākumā par godu valsts proklamēšanas 104. gadadienai piešķirs pašvaldības augstākos apbalvojumus – “Goda diplomu” un “Atzinības rakstu”. 

Novada domes augstākie apbalvojumi tiek piešķirti par īpašiem nopelniem, profesionālu ieguldījumu vai sasniegumiem kādā jomā. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad personas apbalvojumiem varēja izvirzīt ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru grupu. 

Ar 31. oktobra domes lēmumu augstākais apbalvojums “Goda diploms” piešķirts:

  • Jelgavas novada Sporta centra sporta ārstei Inārai Raumanei  par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Jelgavas novada sportistu veselības uzraudzībā; 
  • Elejas vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā, Elejas pagasta jauniešu deju kolektīva “Tracis”, Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Medaga”, senioru deju kolektīva “Vecie vilki”, Lielplatones pagasta vēsturisko deju kolektīva “Senvedere” vadītājai Ivitai Lejavai - Majorei par izcilu ieguldījumu Jelgavas novada kultūras un izglītības jomā;
  • Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniecei metodiskajā darbā Dzintrai Pungai par izcilu ieguldījumu bibliotēku metodiskajā darbā Jelgavas novadā.

Savukārt “Atzinības rakstu” saņems:

  • biedrības “LielBarons” valdes priekšsēdētāja, tūrisma informācijas punkta Lielvircavas muižā ilggadēja vadītāja Zanda Zariņa par izcilu profesionālu ieguldījumu nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā;
  • Ozolnieku pagasta iedzīvotāji Anna un Ilgvars Leči par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu “Leču ģimenes stipendijas” piešķiršanā un uzturēšanā Ozolnieku vidusskolas izglītojamiem; 
  • Lielplatones pagasta iedzīvotājs Juris Čuričevs par iedzīvotāju izglītošanu mākslas jomā un īstenoto kultūras mantojumu Lielplatones pagastā;
  • Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagoģe Regina Detlava par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu Jelgavas novada un Latvijas jauniešu un pieaugušo izglītošanā;
  • Ozolnieku vidusskolas skolotāja Dina Medjānova par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītošanā, veicinot iekļaujošas izglītības īstenošanu Jelgavas novadā.