Šodien, 11. martā, domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus "Jelgavas novada iedzīvotāju padomes nolikums", nosakot tajā iedzīvotāju padomju izveidošanas kārtību un darbības nosacījumus Jelgavas novadā. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, kurā iekļautas plašas iespējas sekmēt iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās. Viens no šādiem līdzdalības veidiem ir iedzīvotāju padomes, kas rada iespējas vietējām kopienām aktīvi iesaistīties pašvaldības darbā un aizstāvēt savas intereses.

“Saistošie noteikumi izstrādāti, ne vien balstoties uz vadlīnijām Pašvaldību likumā, bet arī uzklausot iedzīvotāju priekšlikumus. Tas, cik kvalitatīvi darbosies iedzīvotāju padomes un cik veiksmīga būs sadarbība starp pašvaldību un iedzīvotājiem, būs atkarīgs no abu pušu ieinteresētības un aktivitātes, tostarp attiecīgās teritorijas pārvaldes vadītāja prasmes sadarboties ar iedzīvotājiem. Manuprāt, svarīgākais aspekts ir, lai šīs padomes veidotos organiski, lai iedzīvotājiem ir pārliecība, ka viņi tiešām var ietekmēt procesus,” stāsta Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis.

Pašvaldība par pieteikšanos padomes locekļa amatiem informēs pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv un informatīvajā izdevumā “Jelgavas novada ziņas”. Pēc padomju locekļu kandidātu saraksta publiskošanas sekos padomes vēlēšanas, kuras pagastos organizēs klātienē.

Kandidātus padomes sastāvam varēs izvirzīt pagasta iedzīvotāji, bet, ja kandidāts tiek izvirzīts pēc citu iedzīvotāju iniciatīvas, tad jābūt pievienotai izvirzītā iedzīvotāja piekrišanai. Tāpat pretendents varēs pieteikt arī pats sevi.  Pēc padomju izveides iesaistītajiem dalībniekiem sēdes būs jāsasauc ne retāk kā divas reizes gadā, vai biežāk, ja to pieprasa padomes vairākums. Padomes sēžu organizēšanai varēs izmantot pašvaldības īpašumā esošās telpas, iekārtas un aprīkojumu, iepriekš to saskaņojot. Padomes locekļu darbs nebūs algots.

Nodrošinot katras administratīvās teritorijas pārstāvniecību, Jelgavas novadā iecerēts izveidot 16 padomes - katrā pagastā pa vienai. Svarīgi, lai padomēs darbotos dažādu jomu, vecuma, interešu pārstāvji, tādēļ pieteikties aicināts būs ikviens -  vai tas būtu kāds uzņēmējs, pensionārs, jaunietis, jaunā māmiņa, bezdarbnieks vai kāds cits. Vienīgais ierobežojošais faktors ir vien vecums – personai, kas vēlēsies darboties iedzīvotāju padomē jābūt 16 gadus vecai. Un par padomes locekli nevarēs būt domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieki.

“Būtu vērtīgi, ja iedzīvotāju padomes izveidotos visos pagastos. Šī būs brīvprātīga iniciatīva. Pašvaldība ieinteresēta ikvienas padomes izveidē, jo šāda sadarbība palīdzēs saprast, kas iedzīvotājiem ir tas aktuālākais. Tas būs labs veids, kā nodrošināt iedzīvotāju interešu pārstāvību savā teritorijā,” turpina M. Lasmanis.