Iedzīvotājiem Pašvaldības ziņas
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

29. maija domes sēdē deputāti lēma veikt izmaiņas saistošajos noteikumos par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem Jelgavas novadā.

Jau vairākus gadus pašvaldība organizē sociālo un veselības veicināšanas projektu konkursu, kura ietvaros atbalstu savu ideju īstenošanai labklājības jomā var saņemt biedrības un nodibinājumi. Pērn konkursā īstenoti septiņi nevalstisko organizāciju projekti, piemēram, biedrība “Daudzbērnu Ozoli” organizēja daudzbērnu ģimeņu saietu,  biedrība “Jelgavas novada seniori” - trīs dienu apmācības senioriem aktīvam dzīvesveidam, nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” – nometni novada bērniem ar īpašām vajadzībām, biedrība “Ozolnieku Airēšanas klubs” – bezmaksas laivu rogaininga sacensības, biedrība “Kalnciema pilsētas sabiedriskā organizācija “Kaigi””, popularizējot un attīstot ielu sportu, Kalnciemā izveidoja āra futbola laukumu.

“Lai paplašinātu projektu iesniedzēju loku, saistošajos noteikumos veiktas izmaiņas, proti, līdz šim uz finansējumu varēja pretendēt tikai Jelgavas novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, bet turpmāk projektus varēs iesniegt jebkura reģistrēta nevalstiskā organizācija, kura konkursa ietvaros plāno nodrošināt aktivitātes, no kurām ieguvēji ir Jelgavas novada iedzīvotāji. Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk viena biedrība konkursā varēs “startēt” ar vairākiem projektu pieteikumiem. Kopējā konkursā pieejamā atbalsta summa ir astoņi tūkstoši eiro. Konkursu plānots izsludināt līdz ko saistošie noteikumi būs stājušies spēkā, tādēļ interesentus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv un sociālo tīklu kontos,” skaidro Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece Antra Akermane.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sociālo un veselības jautājumu risināšanā, aktualizēt to nozīmību, kā arī atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas.