Iedzīvotājiem Novada ziņas Veselība
Ārsta instruments

Turpmāk dzīvojamo telpu īres un apkures maksas vai viesnīcas numura īres daļējai kompensēšanai ārstniecības personas Jelgavas novadā varēs saņemt atbalstu 250 eiro mēnesī, savukārt ārstu prakses darbības nodrošināšanai būs pieejams atbalsts 200 eiro mēnesī. Šādus palīdzības veidus paredz 25. oktobra domes sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi “Par atbalstu ārstniecības personām un ārstu praksēm Jelgavas novadā”.

“Būtiskākās problēmas, kas apgrūtina iespējas nodrošināt pilnvērtīgu medicīnas pakalpojumu pieejamību reģionos, ir medicīnas darbinieku trūkums un finansiālas grūtības, kas skārušas ģimenes ārstu otrās prakses vietas, par kuru uzturēšanu tiek saņemts valsts fiksētais maksājums 142,88 eiro mēnesī. Šī summa ir vairākas reizes mazāka nekā izmaksas tikai par telpu ikdienas uzturēšanu vien! Ārstiem ir nepieciešams papildu atbalsts arvien augošo komunālo maksājumu segšanai, prakšu uzturēšanai,  papildu darbinieku algošanai. Pašvaldības atbalstu 200 eiro apmērā katra ārsta prakse varēs izmantot savu akūto vajadzību segšanai – komunālajiem maksājumiem, medicīnas aprīkojuma iegādei, darbinieku algām, ceļa izdevumiem u.c. Skaidrs, ka šajā situācijā risinājumu būtu nepieciešams meklēt valstiskā līmenī, tādēļ pašvaldība ir vērsusies Veselības ministrijā ar lūgumu pārskatīt  valsts sniegto fiksēto maksājumu  primārās veselības aprūpes sniedzējiem un noregulēt tā lieluma  atbilstību šī brīža  ekonomiskajai situācijai. Pašvaldības spertais solis un papildu finansiālais atbalsts ir tikai pagaidu risinājums, lai atbalstītu sava novada iedzīvotājus un ārstus,” stāsta Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītāja Karīna Voitkāne.

Uz atbalstu varēs pretendēt ārstniecības personas - ģimenes ārsti, zobārsti - un ārstu prakses, kas atbilst Ārstniecības likumā noteiktajām prasībām, noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu un kuru darbības vieta atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Iepriekš minēto finansējumu pašvaldība piešķirs uz trim gadiem de minimis atbalsta veidā komercdarbībai, to piemēros no 2023.gada 1.decembra. 

Latvijas reģionos aizvien aktuāla problēma ir jaunu medicīnas speciālistu trūkums. Līdz šim pašvaldība ir radusi iespēju nodrošināt ar pašvaldībai piederošām telpām gan ģimenes ārstu prakses, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu punktus, gan zobārstniecības pakalpojumu sniedzējus, proti,  2023. gada sākumā pašvaldība ar telpām nodrošināja 17 veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietas. Tāpat laika periodā no 2014. līdz 2022. gadam sadarbībā ar ģimenes ārstiem īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts par primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu ģimenes ārstu praksēs, kura kopējās izmaksas ir vairāk nekā 170 tūkstoši eiro. Lai piesaistītu jaunus ģimenes ārstus, pašvaldība piešķir  profesionālo stipendiju 500 eiro mēnesī speciālistiem, kuri  uzsākuši  studijas rezidentūrā.  Tāpat de minimis programmas ietvaros tiek nodrošināta 50 procentu atlaide nomas maksai  primārās veselības aprūpes sniedzējiem. 

Neskatoties uz pašvaldības centieniem sniegt dažāda veida atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, Jelgavas novadā, tāpat kā citviet Latvijā,  joprojām ir problēmas nodrošināt pieejamu primāro veselības aprūpi. Pēdējā gada laikā pašvaldība gan uzklausījusi vairāku ģimenes ārstu lūgumus sniegt finansiālu atbalstu prakšu uzturēšanai, gan saņēmusi iesniegumus no iedzīvotājiem ar aicinājumu rast iespēju nodrošināt ģimenes ārstu prakšu vietu darbību. 

Atbalsta pieprasīšanas un izmaksas kārtība noteikta saistošajos noteikumos “Par atbalstu ārstniecības personām un ārstu praksēm Jelgavas novadā”, kas pēc spēkā stāšanās būs pieejami pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā "Saistošie noteikumi".