Novada ziņas
Atbalsta ieceri par būvgružu pārstrādes laukumu izveidi Vilces pagastā

28. septembra domes sēdē akceptēta SIA Ceļu būvniecības sabiedrības “Igate” iecere par būvgružu pārstrādes laukuma izveidošanu īpašumā “Igates grantsbedres” un “Dimanti” Vilces pagastā. Ieceres mērķis ir ražošanas izejmateriālu atgūšana no būvgružiem un racionāla izmantošana tautsaimniecībā.

Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate” ir uzņēmums, kas strādā ceļu būves nozarē kopš 1991. gada. Būvgružu pārstrāde plānota jau esošās rūpnieciskās teritorijās: īpašumā “Igates grantsbedres” notiek iegūtā būvmateriālu apstrāde – drupināšana un sijāšana, savukārt īpašumā “Dimanti” atrodas betona bruģa ražotne.

Uzņēmums skaidro, ka šīs attīstības iniciatīvas ir vērstas uz esošo ražotņu darbības nodrošināšanu un saglabāšanu līdzšinējā apjomā. Pārstrādājamie būvgruži primāri tiks ņemti no uzņēmuma būvniecības objektiem un pārstrādāti produktos vai materiālos atbilstoši to sākotnējam izmantošanas veidam. Šādus otrreiz izmantojamos būvmateriālus izmantos pēc nepieciešamības, saskaņā ar  pieprasījumu un  materiālu kvalitāti.  Tādējādi uzņēmumam tiks radīti apstākļi, kas palīdzēs uzturēt esošos ražošanas apjomus un saglabāt darbavietas.

Laukumos bīstamu būvgružu pārstrāde nav plānota. Domes lēmums nosaka, ka pārstrādes apjomi katrā no objektiem nedrīkst pārsniegt 75 tonnas dienā. Pārstrādes apjoma palielināšanas gadījumā, uzņēmējam atkārtoti jāvēršas pašvaldībā. 

Valsts normatīvais regulējums nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas, uzņēmumam jāvēršas Valsts vides dienestā, lai saņemtu piesārņojošās darbības atļauju. Valsts vides dienests vērtēs paredzēto darbību, lai izsvērtu ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību, kā arī izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.