Novada ziņas Projekti
Upe

Aicinām piedalīties projekta ENGRAVE noslēguma konferencē “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”, 7.-8. aprīlī, Biržos, Lietuvā.

Konferences mērķis – informēt par projekta sasniegumiem ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā, kā arī pasākumu īstenošanā, lai uzlabotu zaļo infrastruktūru Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā. Tāpat ir plānots sniegt pārskatu par projekta laikā gūtajām atziņām, secinājumiem un diskutēt par turpmāko tematisko sadarbības perspektīvu, kā arī apmeklēt vairākas projekta īstenošanas vietas Biržos.  Lūdzu skatīt dienaskārtību, kurā vairāk informācijas par prezentācijām un plānotajiem āra apskates objektiem.

Aicinām pieteikt savu dalību konferencē līdz 24. martam, izmantojot tiešsaistes reģistrācijas formu. Konference un izdales materiāli – bez maksas, semināra darba valoda – angļu, ēdienreizes tiek segtas no projekta budžeta, savukārt naktsmājas semināra dalībniekiem jāorganizē un jāapmaksā pašiem. 

Konference tiek rīkota projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros, ko līdzfinansē   Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Semināru kopīgi organizē projekta ENGRAVE partneri – Zemgales plānošanas reģions, Biržu rajona pašvaldība, Biržu Reģionālā parka direkcija un Baltijas Vides Forums