Iedzīvotājiem Mājdzivnieki
bilde

Jelgavas novada pašvaldība vēlas atgādināt par galvenajiem mājdzīvnieku īpašnieku pienākumiem un valstī noteikto likumu ievērošanu, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību un līdzcilvēku drošību.

Suņu saimniekiem jānodrošina dzīvnieka apzīmēšana ar mikroshēmu

Diemžēl Jelgavas novadā joprojām daudz suņu un kaķu ir klaiņojoši. Tāpēc atgādinām, ka mājdzīvnieku īpašniekiem jāievēro noteikumi attiecībā uz suņu un kaķu kontroli klaiņošanas novēršanai, lai samazinātu risku, ka mājdzīvnieki kļūst par potenciālu briesmu cēloni sev un apkārtējiem. Katram sunim, kurš vecāks par sešiem mēnešiem, obligāti jābūt čipotam un reģistrētam Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. Situācijā, ja suns aizklīst no mājām, tieši LDC datubāzē reģistrēts mājas mīluļa čipa numurs paver iespēju nekavējoši sazināties ar dzīvnieka saimnieku, nodrošinot iespējami ātrāku nokļūšanu mājās. Jānorāda, ka uz kaķiem pašlaik neattiecas obligātā apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrācija valsts datu bāzē, tomēr arī kaķu īpašnieki aicināti izmantot vienotā reģistra priekšrocības - tādējādi kaķa pazušanas gadījumā nodrošinot iespējami ātrāku tā atgriešanos mājās.

Savlaicīgi vakcinējiet un sterilizējiet savus mājdzīvniekus

Vakcinācija ir būtiska, lai aizsargātu mājdzīvniekus no dažādām slimībām, kuras var būt ne tikai bīstamas viņiem pašiem, bet arī citiem dzīvniekiem un cilvēkiem. Savukārt sterilizācija palīdz kontrolēt dzīvnieku populācijas pieaugumu - nekontrolēta mājdzīvnieku pavairošana var ātri novest pie pārpildītām patversmēm un liela klaiņojošu dzīvnieku skaita.

Neatstājiet novārtā mājdzīvnieka audzināšanu un dresūru

Lai novērstu neparedzētas un bīstamas situācijas, kurās dzīvnieks var kaitēt sev, citiem dzīvniekiem vai cilvēkiem, ir svarīgi mājdzīvniekus audzināt – tie ir mazāk agresīvi un neparedzami, paklausīgāki un vieglāk kontrolējami sabiedriskās vietās. Jānorāda, ka Dzīvnieku aizsardzības likuma 58. pants paredz, ka par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums, piemēro naudas sodu fiziskai personai – no četrpadsmit līdz trīssimt septiņdesmit piecām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no divdesmit divām līdz sešsimt naudas soda vienībām. Saskaņā ar minētā likuma 60. panta otro un trešo daļu administratīvā pārkāpuma procesu situācijā, kurā nodarīts kaitējums dzīvniekam, veic Valsts policija, bet situācijā, kurā kaitējums nodarīts citam dzīvniekam – Pārtikas un veterinārais dienests. Attiecīgi šo iestāžu uzdevums būs veikt visas nepieciešamās procesuālās darbības, lai atrastu un sauktu vainīgo personu pie administratīvās atbildības.

Palīdziet saglabāt tīru apkārtējo vidi

Atkritumi, it īpaši dzīvnieku ekskrementi, var saturēt kaitīgus mikroorganismus un slimību izraisītājus, kas var ietekmēt sabiedrības veselību, piesārņot augsni un ūdeni, kas savukārt ietekmē apkārtējo dabisko dzīvotņu un bioloģisko daudzveidību. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 52.3 punktam, mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus. Noteikumu prasību izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori un vietējās pašvaldības policija. Pašvaldība aicina būt atbildīgiem - tikai tad, ja visi godprātīgi pildīsim savus pienākumus, varēsim uzturēt novadā tīru un sakoptu vidi, kas priecēs ne tikai mūs pašus, bet arī nākošās paaudzes.

Aicinām nepalikt vienaldzīgiem – ja ievērojat mājdzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumus, lūgums par to ziņot Jelgavas novada Pašvaldības policijai.

Savukārt iedzīvotājus, kas plāno iegūt mājdzīvnieku, aicinām rūpīgi izvērtēt savu lēmumu un novērtēt gatavību pilnvērtīgi rūpēties par to ilgtermiņā, kā arī apsvērt  iespējas mājdzīvnieku nevis iegādāties, bet adoptēt no dzīvnieku patversmes vai glābšanas organizācijas.