Projekti
Atjaunoti Vilces muižas kungu mājas verandas koka logi

Lai veiktu Vilces muižas kungu mājas divu logu atjaunošanu līdzsvarotai kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai, popularizēšanai, attīstībai un plašai sabiedrības pieejamībai, šā gada novembrī ir noslēgusies Zemgales kultūras programmā 2021 apstiprinātā projekta “Vilces muižas kungu mājas verandas logu atjaunošana” īstenošana.

Verandas logu atjaunošanas darbi ir secīgs muižā iesākto atjaunošanas darbu turpinājums - jau 2020. gadā tika uzsākti verandas atjaunošanas darbi. Interjera dizaineru studija izstrādāja verandas interjera skiču projektu, kas palīdzēja sastrukturēt un saredzēt vēl nepieciešamos darbus verandas atjaunošanai un iekārtošanai. Zemgales kultūras programmas 2020 ietvaros tika atjaunotas muižas kungu mājas verandas divviru durvis ar durvju virsgaismas logu.

Muižas logi tika mainīti 20. gs. 80.gados, tādēļ tie nav saglabājušies no muižas celtniecības laikiem 18.gadsimtā. 2014. gadā veikti muižas remonta darbi un logi atkārtoti nomainīti visai ēkai, izņemot divus logus verandas daļā, kas saglabājušies no 20. gs. 80.gadiem.

Logu stāvoklis pirms atjaunošanas/ restaurācijas darbiem tika novērtēts kā apmierinošs. Tiem nebija manāmi trupes bojājumi, bet bija nelieli mehāniski bojājumi - iesitumi, naglu vietas un izkrituši zari, tāpat tiem trūka iekšējās vērtnes un iekšējais virslogs, stikli bija iestikloti ar dažādām koka līstītēm.

Logu atjaunošanas/ restaurācijas darbus veica SIA Jason&Jason.

Verandas logu atjaunošana veikta saskaņā ar atjaunošanas/ restaurācijas darbu programmu un Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ieteikumiem.

Atzinums par darbu izpildes atbilstību Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikumiem saņemts šā gada novembrī.

Foto: Zane Jasone

Atjaunoti Vilces muižas kungu mājas verandas koka logi:

Vilces muižas kungu mājas divu verandas logu atjaunošana veikta Zemgales plānošanas reģiona, Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projektu konkursa “Zemgales kultūras programma 2021” projekta Nr.21/1-14.2/K19 “Vilces muižas kungu mājas verandas logu atjaunošana” ietvaros. Projekta kopējais finansējums 2 250,76 EUR, kas ir 100% Zemgales kultūras programmas 2021 atbalsts.