Iedzīvotājiem Platones pagasts
Foto

Mainīgo laikapstākļu dēļ pašvaldības autoceļu posmi zaudē nestspēju, veidojas satiksmei bīstamas bedres un ceļi kļūst grūti izbraucami. Lai neatgriezeniski nesabojātu nestspēju zaudējušos ceļus, atsevišķos ceļu posmos ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – izvietotas ceļa zīmes Nr.312 “Masas ierobežojums”, kas aizliedz braukt transportlīdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto.

Atsevišķos Platones pagasta ceļu posmos liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 7 tonnām:

  • Kveldes iela/Centra iela;
  • Zīlēnu ceļš – Upenieki;
  • Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja;
  • Tilta iela;
  • Kubliņi – Zīlēnu ceļš.

Savukārt Glūdas pagasta Ūdeļu ceļa asfaltētajā posmā 340m garumā liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 7,5 tonnām.

Iestājoties atkusnim, pasliktinās braukšanas apstākļi uz ceļiem, kas ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu – tie ir autoceļi ar C un zemāku uzturēšanas klasi un lielākoties ar grants segumu. Uz grants seguma ceļiem un ielām ilgstoša atkušņa rezultātā iestājas šķīdonis, proti, akušņa ūdeņi un gruntsūdeņi veicina brauktuvju pārmitrināšanos, veidojas izskalojumi un bedres, ceļa segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās.

Autovadītājiem jārēķinās, ka šķīdoņa laikā grants autoceļu uzturēšana ir apgrūtināta. Darbus veicot ar smago tehniku, šķīdoņa laikā nestspēju zaudējušie ceļi tiek bojāti vēl vairāk. Uzlabot seguma stāvokli, veicot plānveida  ikdienas uzturēšanas darbus – piebēršanu, planēšanu, greiderēšanu, varēs veikt tikai tad, kad būs iestājušies atbilstoši laikapstākļi ar beznokrišņu periodu un ceļi būs apžuvuši.

Avārijas bedru un iesēduma vietu piebēršana, lai nostiprinātu brauktuves, tiek veikta Salgales, Glūdas, Svētes, Līvbērzes un Platones pagastos. Mainoties laikapstākļiem, piebēršanas darbi var tikt apturēti, jo pārvietošanās ar smago tehniku brauktuves stāvokli var pasliktināt.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un atbildīgiem, arī pašiem izvērtēt ceļa stāvokli, izvēloties atbilstošas braukšanas trajektorijas un braukšanas ātrumu, neapdraudot sevi un citus. Ja kādu no bojātajiem posmiem iespējams apbraukt, iespēju robežās aicinām izvēlēties citu ceļu.

Atbildīgie pašvaldības darbinieki pastiprināti seko līdzi grants ceļu stāvoklim un izvērtē masu ierobežojošo zīmju uzstādīšanas nepieciešamību atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem.  Aktuālā informācija par masas ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv un Facebook lapā.