Projekti Novada ziņas
Atvērto durvju dienas pasākums “Sodītes grāvja noslēpums”

Vai Tev arī rūp Baltijas jūras veselība? Vai Tu vēlies zināt, kā Baltijas jūras atveseļošanā iesaistās zemnieki? Vai Tu arī vēlies iesaistīties Baltijas jūras atveseļošanā, bet vēl nezini – kā? Atbrauc uz Jelgavas novadu 21. septembrī – mēs Tev parādīsim un pastāstīsim.

Pasākuma norises laiks: no plkst. 13:00 līdz 15:00.

Pasākuma norises vieta: Jelgavas novada, Glūdas pagasts, Sodītes grāvja posms starp  “Majorāšķenieku” mājām un Jelgavas  -   Reņģes dzelzceļa līniju.  Labos laika apstākļos kopīgi tiks apsekots ap 1 kilometru garš Sodītes grāvja posms.

Pulcēšanās vieta kartē iezīmēta  ar sarkanu punktu - skatīt šeit!

Pasākuma ietvaros meliorācijas  eksperti un ūdeņu biologi interesentus iepazīstinās ar Zemgales ūdensteču stāvokli, tajās joprojām sastopamo ūdens organismu bioloģisko daudzveidību, ūdens organismu lomu ūdeņu pašattīrīšanās procesos un iespējamajiem risinājumiem  Zemgales ūdeņu bioloģiskās daudzveidības un funkcionalitātes saglabāšanai arī intensīvas saimniekošanas apstākļos.

Piedalīties aicināti mediju pārstāvji, Latvijas pašvaldību speciālisti, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji, skolotāji un skolnieki, u.c. interesenti.

Pasākums noritēs brīvā dabā, lauksaimniecības teritorijā, tādēļ lūgums izvēlēties atbilstošus apavus.

Lūdzam iepriekš pieteikties pasākumam, lai var plānot kopēju transportu no Jelgavas uz norises vietu un atpakaļ - tālr.: +371 26516231 (Inese).


Pasākums organizēts ar Projekta CB295 NutrInflowPraktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā“ atbalstu.