Uzņēmējdarbība
Biedrības “Jelgavas novada uzņēmēji” tikšanās 5.maijā

Ceturtdien, 5. maijā, plkst. 16:00 Jelgavas novada domes ēkā, Pasta ielā 37 (1.stāva zālē), Jelgavā norisināsies Biedrības “Jelgavas novada uzņēmēji” tikšanās ar Jelgavas novada pašvaldības vadības pārstāvjiem, savstarpēji pārrunājot pašvaldības un biedrības sadarbības praktiskos aspektus.

Uz tikšanos aicināts ikviens uzņēmējs, kurš veic savu darbību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un vēlas sadarboties novada ekonomiskās un uzņēmējdarbības vides attīstībā.

Kopš 2017. gada biedrība darbojās ar nosaukumu “Ozolnieku novada uzņēmēju biedrība”, līdz ar novadu apvienošanu, kopš šī gada 30. marta, biedrība turpinās savu darbu ar nosaukumu “Jelgavas novada uzņēmēji”, apvienojot jau visu 16 pagastu uzņēmējus, veicinot savstarpējo informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu ar citiem Latvijas novadu uzņēmējiem, kā arī pārstāvot novada uzņēmēju intereses pašvaldības un valsts iestādēs.

Jautājumos par biedrības “Jelgavas novada uzņēmēji” darbu aicinām sazināties ar biedrības valdes priekšsēdētāju Arni Leikartu, zvanot mob. +371 29229906 vai rakstot uz e-pastu: info@jnu.lv.
Darba kārtība:

  1. Novada domes priekšsēdētāja M. Lasmaņa uzruna;
  2. saruna par pašvaldības un biedrības sadarbības praktiskiem aspektiem uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas jomā Jelgavas novadā ;
  3. Biedrības “Jelgavas novada uzņēmēji”  paveiktais iepriekšējos gados, potenciālo biedru uzrunāšana;
  4. Biedrības “Jelgavas novada uzņēmēji” turpmākās Attīstības stratēģijas aktualizēšana.

Foto: www.jnu.lv