Novada ziņas Projekti
Semināra norise ar prezentāciju

2. jūlijā Jēkabniekos seminārā projekta “Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” Nr. R094 WATERDRIVE ietvaros tikās projekta partneri no Jelgavas novada pašvaldības, biedrības Zemnieku Saeima un Latvijas Lauksaimniecības universitātes, uz kuru tika aicināti Svētes upes pilotteritoriju īpašnieki, tiesiskie valdītāji un apsaimniekotāji.

Galvenokārt semināra apmeklētāji tika iepazīstināti ar projektu un projekta aktivitātēm Jelgavas novadā, kā arī  ar meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas darbiem projekta WATERDRIVE ietvaros. Papildus tam tika apskatītas tādās tēmas kā virszemes ūdeņu kvalitāte, mitrzemes un to iespējas Latvijā, kā arī diskutēts par koplietošanas meliorācijas sistēmu problēmām Latvijā un to uzturēšanas aktualitātēm.

Tika prezentēta Jelgavas novada pašvaldības paredzētā projekta aktivitāte – sateces baseina meliorācijas sistēmu pārvaldnieks (catchmant officier), jauna pakalpojuma ieviešana meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas uzlabošanai sateces baseina līmenī. Seminārā piedalījās zemes īpašnieki no Jelgavas novada plānotās pilotteritorijas sateces baseina.

Informējam, ka arī turpmāk tiks organizēti līdzīga satura semināri un tikšanās, uz kuriem Jelgavas novada pašvaldība pilotteritoriju īpašniekus un apsaimniekotājus aicinās individuāli sazinoties.

Projekta „Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” Nr.R094 WATERDRIVE mērķis ir palielināt ūdens resursu apsaimniekošanas efektivitāti sadarbojoties. Ieviest videi draudzīgu ūdens apsaimniekošanas praksi lauksaimniecībā, lai samazinātu minerālvielu ieplūšanu reģionālajos ūdeņos un izplūdi Baltijas jūrā.

Projekta ieviešanas laiks: 21.09.2018. – 30.09.2021. Projekta kopējais budžets: 2711587,00 EUR, programmas līdzfinansējums: 2 113 858,95 EUR, partneru ieguldījums: 577 728,05 EUR. Jelgavas novada pašvaldības projekta daļa 90500,00 EUR, no tās programmas finansējums 85 % - 76925,00 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15 % - 13575,00 EUR.