Novada ziņas
ģerbonis

Šonedēļ četrās Jelgavas novada ģimenes ārstu praksēs aizsākas būvdarbi, kas saskaņā ar augustā noslēgto līgumu starp Jelgavas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru paredz īstenot Eiropas Savienības fonda projektu ”Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm”.

Pašvaldība nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, bet piesaistītie ES projektu līdzekļi ļaus uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru un padarīt vēl kvalitatīvāku aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Lai nodrošinātu ēkas ilgtspējību un energoefektivitāti, lielākie darbi gaidāmi Ilzes Liepiņas ģimenes ārsta praksē, veicot apkures sistēmas un jumta seguma nomaiņu, pārseguma siltināšanu un bruģētas apmales ierīkošanu. Arī pārējās trīs ārsta praksēs telpas kļūs plašākas, gaišākas un pacientiem piemērotākas: būvdarbi veicami gan Aiņa Dzalbja ģimenes ārsta un internista praksē Jaunsvirlaukā, kur atjaunos trīs telpas, izolācijas un vides pieejamības nodrošināšanai nomainot 5 iekšdurvis un ierīkojot gaisa kondicionēšanas sistēmu; gan Birutas Karlovskas ģimenes ārsta praksē Elejas pagastā, kur četrās telpās demontēs esošo grīdas pamatni un atjaunos jaunu segumu, kā arī nomainīs 5 iekšdurvis un atjaunos sienas un griestus. Tāpat līdzīgi darbi veicami Indras Alksnes - ģimenes ārsta praksē, atjaunojot 2 telpas, kur darbi paredz gan grīdas seguma demontāžu un jaunas grīdas ierīkošanu, vecās starpsienas demontāžu un jaunas izveidi, nomainot arī iekšdurvis.

Saskaņā ar noritējušo iepirkuma procedūru, būvdarbus veiks uzņēmums SIA “Latbūvnieks”. Projekta kopējie izdevumi ir 63702.44 EUR, no kuriem attiecināmās izmaksas – 32 000 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums  (ERAF)  - 27 200 EUR un Valsts budžeta finansējums – 2880 EUR. Pašvaldības līdzfinansējumu veido attiecināmās izmaksas 1920 EUR apmērā un neattiecināmās izmaksas 31 702.44 EUR apmērā.

Plānots, ka projektā plānotie darbi noritēs līdz šī gada nogalei.